DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

18/05/2018

DongABank tuyển dụng Nhân viên Kế toán thẻ

DongA Bank mở ra cơ hội thăng tiến cho tất cả cán bộ nhân viên của mình như nhau. Con đường nghề nghiệp thăng tiến của mỗi thành viên trong đại gia đình DongA Bank sẽ song song với định hướng phát triển của Ngân hàng.

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Kế toán thẻ, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành TP. Hồ Chí Minh
 Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/05/2018
 Các nhiệm vụ chính
 • Quản lý dữ liệu thẻ toàn Ngân hàng thông qua việc kiểm tra đối chiếu số liệu và kiểm soát các phát sinh nghiệp vụ thẻ với các đơn vị kinh doanh theo đúng quy định.
 • Cập nhật các giao dịch phát sinh của thẻ nội địa và thẻ quốc tế do DAB hoặc các tổ chức thẻ khác phát hành phát sinh tại DAB, thanh toán công nợ với các đại lý chấp nhận thẻ, các đối tác cung cấp dịch vụ qua thẻ và các tổ chức thẻ có liên kết với DAB.
 • Cập nhật các giao dịch phát sinh liên quan đến các máy ATM đặt tại các chi nhánh kiều hối Đông Á.
 • Sọan thảo, ban hành, phổ biến tài liệu nghiệp vụ kế toán: qui định, qui trình, hướng dẫn, biễu mẫu, báo cáo liên quan nghiệp vụ kế toán thẻ. Thực hiện các công việc do lãnh đạo phân công liên quan đến xây dựng sản phẩm, chương trình thuộc nghiệp vụ kế tóan thẻ.
 • Hỗ trợ, tư vấn chuyên môn nghiệp vụ kế toán thẻ trong toàn hệ thống DongA Bank.
 • Thiết lập mối quan hệ hợp tác và hiệu quả với các bộ phận khác trong đơn vị kinh doanh.
 • Đề xuất lên Ban lãnh đạo phòng/ Ban giám đốc khối về cơ chế phối hợp với các bộ phận khác trong phòng, với các khối khác, với đơn vị kinh doanh; thực hiện tốt cơ chế phối hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của bộ phận, của phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng Kế toán. 
 Yêu cầu

YÊU CẦU CĂN BẢN

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.
 • Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên người có thời gian làm việc tại DongA Bank về nghiệp vụ kế toán.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

 • Có kiến thức cơ bản về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, chính sách kế toán, chế độ kế toán và các văn bản pháp luật liên quan : chế độ tài chính, chính sách thuế.
 • Hiểu cơ bản về cơ chế  xử lý nghiệp vụ kế toán tại các hệ thống ứng dụng Ngân hàng đang áp dụng.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng