DongA Bank > Ngân hàng tuyển dụng

14/01/2019

DongABank tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế
Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/01/2019
Các nhiệm vụ chính
 1. Thẩm định khách hàng vay;
 2. Thẩm định hồ sơ vay vốn: mục đích, thời hạn, phương án vay vốn và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (nếu có);
 3. Thẩm định hồ sơ tài sản đảm bảo thuộc phạm vi thẩm định theo quy định hiện hành;
 4. Định giá tài sản đảm bảo thuộc phạm vi thẩm định theo quy định hiện hành;
 5. Đề xuất ý kiến độc lập trên tờ trình tín dụng và chịu trách nhiệm cá nhân với tất cả các ý kiến đề xuất của mình;
 6. Chịu trách nhiệm đối với việc để phát sinh rủi ro đối với các hồ sơ đã thẩm định và đồng ý với đề xuất của CV/NV KHCN/KHDN;
 7. Tham gia đề xuất xây dựng/điều chỉnh các quy định nghiệp vụ có liên quan đến thẩm định tín dụng và tài sản đảm bảo;
 8. Đảm bảo bản thân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn/ năng lực yêu cầu và không ngừng đào tạo, cải thiện hiệu suất làm việc để hoàn thành tốt các công việc được giao;
 9. Đảm bảo đạt yêu cầu về thời gian và chất lượng thẩm định;
 10. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.
Yêu cầu công việc
 1. Trình độ: Đại học trở lên
 2. Chuyên ngành: Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính – kế toán, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Luật, Marketing và các chuyên ngành khác có liên quan.bì

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng