DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

13/06/2018

DongABank tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định

DongA Bank mở ra cơ hội thăng tiến cho tất cả cán bộ nhân viên của mình như nhau. Con đường nghề nghiệp thăng tiến của mỗi thành viên trong đại gia đình DongA Bank sẽ song song với định hướng phát triển của Ngân hàng.

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân Viên Thẩm Định, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành TP.Hồ Chí Minh
 Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 30/06/2018
 Các nhiệm vụ chính
 • Thẩm định khách hàng vay;
 • Thẩm định hồ sơ vay vốn: mục đích, thời hạn, phương án vay vốn và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (nếu có);
 • Thẩm định hồ sơ tài sản đảm bảo thuộc phạm vi thẩm định theo quy định hiện hành;
 • Định giá tài sản đảm bảo thuộc phạm vi thẩm định theo quy định hiện hành;
 • Đề xuất ý kiến độc lập trên tờ trình tín dụng và chịu trách nhiệm cá nhân với tất cả các ý kiến đề xuất của mình;
 • Chịu trách nhiệm đối với việc để phát sinh rủi ro đối với các hồ sơ đã thẩm định và đồng ý với đề xuất của CV/NV KHCN/KHDN;
 • Tham gia đề xuất xây dựng/điều chỉnh các quy định nghiệp vụ có liên quan đến thẩm định tín dụng và tài sản đảm bảo;
 • Đảm bảo bản thân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn/ năng lực yêu cầu và không ngừng đào tạo, cải thiện hiệu suất làm việc để hoàn thành tốt các công việc được giao;
 • Đảm bảo đạt yêu cầu về thời gian và chất lượng thẩm định;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.
 Yêu cầu

YÊU CẦU CĂN BẢN

 • Trình độ: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính – kế toán, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Luật, Marketing và các chuyên ngành khác có liên quan.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng/thẩm định đối với vị trí chuyên viên.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc kinh liên quan đến nghiệp vụ tín dụng/thẩm định đối với vị trí nhân viên.

Kiến thức:

 • Kiến thức về sản phẩm ngân hàng.
 • Kiến thức về tín dụng và quản lý rủi ro.
 • Kiến thức và hiểu biết về kinh tế vĩ mô.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng