DongA Bank > Ngân hàng tuyển dụng

11/01/2019

DongABank tuyển dụng Nhân viên Triển khai Cơ sở hạ tầng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Triển khai Cơ sở hạ tầng, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
TP. Hồ Chí Minh
Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/01/2019
Các nhiệm vụ chính
  1. Trực tiếp triển khai cơ sở hạ tầng CNTT cho các đơn vị kinh doanh và phòng ban Hội sở.
  2. Trực tiếp triển khai các công việc vận hành ổn định cơ sở hạ tầng CNNT tại đơn vị kinh doanh và phòng ban Hội sở.
  3. Phối hợp thực hiện triển khai các chính sách liên quan đến bảo mật hạ tầng CNTT tại các đơn vị kinh doanh và phòng ban Hội sở.
  4. Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến cơ sở hạ tầng CNTT tại các đơn vị kinh doanh và phòng ban Hội sở theo quy trình của Khối Công nghệ.
Yêu cầu công việc
  1. Trình độ: Cao đẳng hoặc Đại học.
  2. Chuyên ngành: Công nghệ thông tin …
  3. Kinh nghiệm chuyên môn: ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng CNTT.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng