DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

19/06/2018

DongABank tuyển dụng Phó Giám Đốc Khối Kinh doanh nguồn vốn

DongA Bank mở ra cơ hội thăng tiến cho tất cả cán bộ nhân viên của mình như nhau. Con đường nghề nghiệp thăng tiến của mỗi thành viên trong đại gia đình DongA Bank sẽ song song với định hướng phát triển của Ngân hàng.

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Phó Giám Đốc Khối Kinh doanh nguồn vốn, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
TP. Hồ Chí Minh
 Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 30/06/2018
 Các nhiệm vụ chính

LẬP KẾ HOẠCH

– Tham mưu cho HĐQT/Ban Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Khối trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh vốn, ngoại tệ, vàng, hàng hoá và đầu tư của ngân hàng trong từng thời kỳ.

– Chủ động tổ chức nghiên cứu thị trường, các quy định của Chính Phủ, NHNN và các cơ quan ban ngành có liên quan nhằm xác định định hướng phát triển kinh doanh trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, hàng hóa và đầu tư.

– Chủ động tổ chức khảo sát địa bàn nhằm xác định định hướng phát triển kinh doanh  kinh doanh vàng, ngoại tệ, hàng hóa của các đơn vị trên toàn hệ thống, làm cơ sở trình phân bổ kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm của các đơn vị theo định hướng chung của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

– Tổ chức/chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.

– Phân bổ chỉ tiêu và giao chỉ tiêu kinh doanh cho phòng/ bộ phận trực thuộc.

– Định kỳ rà soát lại tiến độ thực hiện kế hoạch, trực tiếp thực hiện/chỉ đạo/trình cấp thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và luôn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng cho những tình huống đột xuất có thể làm ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch tại phòng Kinh Doanh và phòng Đầu Tư.

PHÁT TRIỂN KINH DOANH

– Tìm kiếm, phát triển, duy trì mối quan hệ với ngân hàng Nhà Nước, các tổ chức tín dụng khác, cơ quan ban ngành có liên quan.

– Tổ chức/ cử nhân sự thực hiện nghiên cứu thị trường, các chính sách cạnh tranh của các ngân hàng bạn và đối tác làm cơ sở đề xuất xây dựng, phát triển các sản phẩm ngoại tệ, vàng, hàng hóa, đầu tư phù hợp trong từng thời kỳ

– Tổ chức/Quản lý/ thực hiện/chỉ đạo việc tìm kiếm, phát triển, duy trì và mở rộng quy mô, mạng lưới kinh doanh vàng, ngoại tệ, hàng hóa và đầu tư.

– Tổ chức thực hiện/tổ chức giám sát hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, hàng hóa và đầu tư theo đúng quy định pháp luật và quy định của ngân hàng Đông Á, đảm bảo thực hiện kế hoạch được giao.

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

– Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, điều phối nhân sự/công việc, giải quyết/ xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến hoạt động của phòng Kinh Doanh và phòng Đầu Tư. Đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả, đảm bảo tuân thủ  các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, sản phẩm của Ngân hàng và pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh doanh đồng thời phối hợp với Khối/phòng ban có liên quan quản lý/ngăn ngừa/xử lý rủi ro phát sinh;

– Theo dõi, rà soát và báo cáo với cấp trên về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh  để xin ý kiến chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất phương án giải quyết/điều chỉnh quy trình/quy định (nếu có);

THAM GIA CÁC DỰ ÁN

– Tham gia/ cử nhân sự tham gia các dự án liên quan đến kinh doanh ngoại tệ, vàng , hàng hóa, đầu tư và chịu trách nhiệm dưới góc độ nghiệp vụ

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

– Tham gia vào công tác tuyển dụng, đào tạo và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của cấp dưới. Hiểu rõ năng lực của từng cá nhân, từ đó có kế hoạch nâng cao kiến thức nghiệp vụ của CBNV thông qua việc chia sẻ thông tin, huấn luyện tại chỗ và phối hợp với Khối QT NNL trong việc xác định nhu cầu đào tạo, đề xuất tham gia các chương trình đào tạo phù hợp cho đội ngũ nhân viên;

– Quản lý giao chỉ tiêu KPIs cho từng bộ phận và vị trí công việc tại phòng Kinh Doanh, phòng Đầu Tư, kiểm soát và đánh giá đúng thành tích của CBNV để tạo ra môi trường làm việc hướng tới hiệu quả;

– Thường xuyên động viên tinh thần CBNV và chia sẻ với họ về tầm nhìn, sứ mệnh của Ngân hàng để họ có niềm tin vào sự phát triển của Ngân hàng.

 Yêu cầu 1. Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Luật,..

2. Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nguồn vốn

– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý

3. Kiến thức

– Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng

– Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ ngoại hối, đầu tư của ngân hàng thương mại

– Kiến thức chuyên sâu về kinh doanh ngoại hối, đầu tư

– Kiến thức và hiểu biết về kinh tế vĩ mô.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng