DongA Bank > Ngân hàng tuyển dụng

21/06/2019

DongABank tuyển dụng QTRR – Chuyên viên Phòng chống rửa tiền và FATCA

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng

QTRR – Chuyên viên Phòng chống rửa tiền và FATCA

, cụ thể như sau:

 1. Thông tin vị trí tuyển dụng

  Vị trí tuyển dụng

  QTRR – Chuyên viên Phòng chống rửa tiền và FATCA

  Ngày hết hạn

  31/07/2019

  Tỉnh thành

  1. Hồ Chí Minh

  Đơn vị/ Phòng ban

  1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

  Thời gian

  Toàn thời gian

  Mô tả vị trí tuyển dụng

  Mô tả Công việc

  1. Tham gia góp ý và đ xut điu chnh các ni dung liên quan đến chính sách, quy đnh, quy trình, hưng dn, sn phm, hn mc giao dch, ch s v ri ro th trưng.
  2. Thc hin nhn din, đo lưng, đánh giá và báo cáo các ri ro th trưng trong toàn h thng.
  3. Vn hành và đ xut ci tiến các công c, mô hình đo lưng ri ro th trưng.
  4. Tham gia xây dng và giám sát vic thc hin các gii pháp phòng nga, kch bn x lý các ri ro thanh khon trong toàn h thng.
  1. Xây dng kế hoch làm vic cá nhân vi các mc tiêu c th và hoàn thành vi kết qu tt nht;

  Xây dng mi quan h hp tác thân thin, hiu qu vi các nhân s trong Khi QTNNL và các đơn v kinh doanh/ phòng ban khác.

   

  Tiêu chuẩn Chức danh

   

  • Tốt nghiệp đi hc (ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán)

  Ti thiu 03 năm kinh nghim qun tr ri ro th trưng hoc kinh doanh vn, kinh doanh ngoi hi.

  • Hiu rõ v đnh hưng chiến lưc và kế hoch kinh doanh ca DongA Bank ưc ph biến).
  • Hiu v h thng các quan đim nn tng ca Khi qun tr ri roưc ph biến).
  • Kiến thc tng quan v hot đng và ri ro ngân hàng, đc bit nm rõ v ri ro th trưng (t tìm hiu và đưc đào to).
  • Có kiến thc v kinh tế vĩ mô, th trưng tin t (t tìm hiu và đưc đào to).
  • Hiu biết kế toán và tài chính ngân hàng (t tìm hiu và đưc đào to).
  • Nm vng các nghip v kinh doanh vn và các sn phm phái sinh trên th trưng tin t (t tìm hiu).

  Hiu rõ các quy đnh, thông tư ca Ngân hàng nhà nưc v hot đng ngân hàng (t tìm hiu).

  • K năng son tho tài liu
  • K năng lp kế hoch
  • Kỹ năng tng hp, phân tích thông tin và gii quyết vn đ
  • Kỹ năng trình bày, thuyết trình
  • K năng giao tiếp
  • K năng lng nghe

  Đc và hiu tài liu chuyên ngành bng Tiếng Anh (ưu tiên)

  • Chu đưc áp lc công vic cao
  • Bomt
  • Sáng to, tư duy logic
  • Cn thn, t m

  Ứng viên vui lòng đính kèm CV theo mẫu của Ngân Hàng TMCP Đông Á

  Ứng tuyển

  Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng