DongA Bank > Ngân hàng tuyển dụng

14/09/2019

DongABank tuyển dụng QTRR – Kiểm soát viên RRHĐ thường trực

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng

QTRR – Kiểm soát viên RRHĐ thường trực

, cụ thể như sau:

Thông tin vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

QTRR – Kiểm soát viên RRHĐ thường trực

Ngày hết hạn

30/09/2019

Tỉnh thành

Kiên Giang

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Trà Vinh

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Bình Thuận

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Phú Yên

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Hà Nam

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Hưng Yên

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Quảng Ngãi

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Tây Ninh

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

 1. Đà Nẵng

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

 1. Hồ Chí Minh

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Vĩnh Phúc

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

 1. Hà Nội

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Bạc Liêu

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Đồng Tháp

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Thái Nguyên

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Ninh Thuận

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Bắc Ninh

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Hậu Giang

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Khánh Hòa

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Đồng Nai

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Tỉnh thành

Sóc Trăng

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KSRR HOẠT ĐỘNG – KHỐI QTRR

Thời gian

Toàn thời gian

Mô tả vị trí tuyển dụng

               CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

 1. Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ và báo cáo thực trạng tuân thủ tại các đơn vị được phân công.
 2. Giám sát việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kịch bản xử lý các rủi ro vận hành
 3. Tư vấn giải pháp chấn chỉnh, khắc phục dựa trên các tài liệu nghiệp vụ đã ban hành.
 4. Giám sát công tác chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm tại các đơn vị được phân công
 5. Thực hiện thu thập thông tin sai phạm, sự cố, thiệt hại thông qua kết quả kiểm soát. (nếu có)
 6. Hướng dẫn công việc trực tiếp cho các nhân sự  mới. (nếu có)
 7. Xây dựng kế hoạch làm việc cá nhân với các mục tiêu cụ thể và hoàn thành với kết quả tốt nhất.
 8. Xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiện, hiệu quả với các nhân sự trong Khối QTRR và các đơn vị kinh doanh/phòng ban khác. 
 9. YÊU CẦU CĂN BẢN
 10. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên 
 11. 2.Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán
 12. 3.Kinh nghiệm chuyên môn:

       – Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Ngân hàng;

      – Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác kiểm soát  rủi ro hoạt động/ Công tác tại phòng vận hành tại đơn vị kinh doanh

 

 III.      CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kiến thức:

 1. Hiểu rõ về định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Đông Á (được phổ biến)
 2. Hiểu về hệ thống các quan điểm nền tảng của Khối Quản trị rủi ro (được phổ biến)
 3. Kiến thức tổng quan về hoạt động và rủi ro ngân hàng (tự tìm hiểu)
 4. Hiểu biết về hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Ngân hàng (tự tìm hiểu và được phổ biến)
 5. Có kiến thức  tổng quát về các nghiệp vụ, quy trình vận hành, hệ thống công nghệ của ngân hàng và kiến thức chuyên sâu theo nghiệp vụ được phân công (được đào tạo và tự tìm hiểu)
 6. Hiểu biết chính sách, quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động ngân hàng (tự tìm hiểu)

 Kỹ năng:

 1. Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị thực hiện mục tiêu.
 2. Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin và giải quyết vấn đề
 3. Kỹ năng làm việc đội nhóm
 4. Kỹ năng giao tiếp
 5. Kỹ năng lắng nghe
 6. Kỹ năng trình bày, thuyết trình
 7. Kỹ năng  soạn thảo và trình bày văn bản

Yêu cầu khác:

 1. Chăm chỉ
 2. Bảo mật
 3. Cẩn thận

 

Ứng viên vui lòng đính kèm CV theo mẫu của Ngân Hàng TMCP Đông Á

Ứng tuyển

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng