DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

13/07/2018

DongABank tuyển dụng Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
TP. Hồ Chí Minh
 Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/07/2018
 Các nhiệm vụ chính

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc đơn vị trong việc lập kế hoạch tài chính và kế hoạch phân bổ chi phí của đơn vị;
 • Xây dựng kế hoạch làm việc hàng năm/quý/tháng của Phòng DVKH gắn liền với kế hoạch, mục tiêu chung của đơn vị và Ngân hàng;
 • Hoạch định nguồn lực, chi phí cần thiết để hoàn thành các chỉ tiêu của Phòng DVKH;
 • Quản lý công tác xử lý giao dịch;
 • Tổ chức quản lý ấn chỉ và các loại thẻ;
 • Quản lý công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán khác;
 • Quản lý công tác hạch toán kế toán mua sắm, chi tiêu nội bộ, quản lý vốn tập trung, thuế, bảo hiểm tiền gửi, dự phòng rủi ro tín dụng, hoạt động quản lý tài khoản của ngân hàng tại NHNN, các định chế tài chính khác tại địa phương và dịch vụ tài khoản của đối tác tại Ngân hàng;
 • Kiểm soát các bút toán kế toán liên quan đến tín dụng tại đơn vị;
 • Tham gia vào hoạt động quản lý kho tiền;
 • Quản lý hậu kiểm chứng từ kế toán;
 • Duy trì mối quan hệ, làm việc với cơ quan, ban ngành địa phương có liên quan;
 • Phối hợp với Phòng Tiền tệ kho quỹ trong việc tiếp quỹ các máy ATM;
 • Theo dõi chi phí liên quan đến ATM;
 • Tổ chức công tác chăm sóc khách hàng tại đơn vị;
 • Phối hợp với các phòng tại đơn vị và Hội sở để góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh với chất lượng dịch vụ tốt nhất đồng thời quản lý/ngăn ngừa/xử lý rủi ro phát sinh;
 • Trực tiếp quản lý nhân sự dịch vụ khách hàng và/hoặc nhân sự kế toán nội bộ (tùy chức năng kiêm nhiệm);
 • Đảm bảo tất cả nhân sự trực thuộc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn/ năng lực yêu cầu và không ngừng đào tạo, cải thiện hiệu suất làm việc để hoàn thành tốt các công việc được giao;
 • Đề xuất với lãnh đạo đơn vị và các Phòng/ Ban/ Trung tâm tại Hội sở trong việc xây dựng/ điều chỉnh/ bổ sung các chính sách, quy định, quy trình, các sản phẩm dịch vụ, gói sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mãi áp dụng cho hệ thống/ đơn vị hoặc đối tượng khách hàng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.
 Yêu cầu

YÊU CẦU CĂN BẢN

 • Trình độ: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành khác có liên quan.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và ít nhất 01 năm ở vị trí kiểm soát giao dịch.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý/kiểm soát.

Kiến thức:

 • Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên sâu liên quan đến nghiệp vụ dịch vụ khách hàng.
 • Kiến thức chuyên sâu liên quan đến nghiệp vụ kế toán.
 • Kiến thức chuẩn mực chất lượng dịch vụ.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng