DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

21/07/2018

DongABank tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
Hưng Yên, Bắc Giang, TP. Hà Nội, Thái Bình
 Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/07/2018
 Các nhiệm vụ chính
 • Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm/quý/tháng của Phòng Phát triển Kinh doanh (PTKD) gắn liền với kế hoạch, mục tiêu chung của Chi nhánh/PGD đặc thù (Đơn vị) và Ngân hàng; phân bổ chỉ tiêu đến từng Bộ phận/Cá nhân trong Phòng đảm bảo tuân theo quy định chung của ngân hàng trong từng thời kỳ;
 • Hoạch định nguồn lực, chi phí cần thiết để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Phòng Phát triển kinh doanh;
 • Tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động phát triển kinh doanh của Phòng Phát triển kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được giao;
 • Triển khai các chương trình tiếp thị, thực hiện quy định/hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của Ngân hàng và pháp luật;
 • Quản lý hoạt động bán hàng và hiệu suất lao động của tất cả các bộ phận/cá nhân thuộc Phòng PTKD;
 • Quản lý kế hoạch kinh doanh của cả Phòng PTKD và của từng bộ phận (KHDN và KHCN), cá nhân;
 • Thẩm định tín dụng (thẩm định khách hàng và thẩm định TSBĐ) và trình hồ sơ/đề xuất lên cấp thẩm quyền phê duyệt;
 • Giám sát việc kiểm tra định kỳ tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của khách hàng, đảm bảo duy trì tỷ lệ nợ quá hạn trong giới hạn cho phép;
 • Lập kế hoạch, phân công và/ hoặc trực tiếp thực hiện kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra, giám sát tình hình TSBĐ và tiến độ thực hiện các điều kiện tín dụng đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của DongA Bank;
 • Trực tiếp quản lý nhân sự kinh doanh và/hoặc nhân sự thẩm định (tùy chức năng kiêm nhiệm);
 • Đảm bảo tất cả nhân sự phụ trách đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, năng lực yêu cầu và không ngừng đào tạo, cải thiện hiệu suất làm việc để hoàn thành tốt các công việc được giao;
 • Phối hợp với các phòng Hội sở để thúc đẩy phát triển kinh doanh với chất lượng dịch vụ tốt nhất đồng thời quản lý/ngăn ngừa/xử lý rủi ro phát sinh và chịu trách nhiệm thực hiện/chỉ đạo thu hồi/xử lý nợ quá hạn của ĐVKD;
 • Thực hiện/Kiểm soát các báo cáo liên quan đến hoạt động dịch vụ và bán hàng tại Chi nhánh/PGD đặc thù. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.
Yêu cầu

YÊU CẦU CĂN BẢN

 • Trình độ: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính – kế toán, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Luật, Marketing và các chuyên ngành khác có liên quan.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

Kiến thức:

 • Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên sâu về tín dụng và quản lý rủi ro.
 • Kiến thức và hiểu biết về kinh tế vĩ mô.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng