DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

12/07/2018

DongABank tuyển dụng Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
TP. Hồ Chí Minh
 Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/07/2018
 Các nhiệm vụ chính

 • Tổ chức quản lý tiền mặt, tài sản và giấy tờ có giá khác. Cùng các thành viên khác của đơn vị chịu trách nhiệm quản lý kho tiền theo quy định của Ngân hàng;
 • Quản lý thu chi tiền mặt với các ngân hàng khác hoặc đơn vị khác;
 • Quản lý cân đối tồn quỹ thực tế hàng ngày để lập/điều chỉnh các kế hoạch tiếp quỹ dự kiến;
 • Quản lý công tác ngân quỹ tại đơn vị;
 • Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ ngân quỹ theo quy định của Ngân hàng trên theo tinh thần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;
 • Tổ chức, quản lý việc tiếp quỹ và bảo trì, bảo dưỡng máy ATM;
 • Trực tiếp quản lý nhân sự cấp dưới;
 • Đảm bảo bản thân và tất cả nhân sự phụ trách đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn/năng lực yêu cầu và không ngừng đào tạo, cải thiện hiệu suất làm việc để hoàn thành tốt các công việc được giao;
 • Phối hợp với các phòng tại đơn vị và Hội sở để góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh với chất lượng dịch vụ tốt nhất đồng thời quản lý/ngăn ngừa/xử lý rủi ro phát sinh;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.
 Yêu cầu

YÊU CẦU CĂN BẢN

 • Trình độ: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành khác có liên quan.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Thủ quỹ
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý/kiểm soát

Kiến thức:

 • Kiến thức liên quan đến chính sách, quy định về hoạt động ngân quỹ.
 • Kiến thức chuẩn mực chất lượng dịch vụ.
 • Kiến thức kiểm định tiền mặt VND và ngoại tệ.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng