Eximbank, Ngân hàng tuyển dụng

16/03/2018

Eximbank tuyển dụng Nhân viên IT_Quản trị hệ thống bảo mật

Ngân hàng Eximbank thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên IT_Quản trị hệ thống bảo mật như sau:

Mô tả công việc:
  • Quản trị, vận hành thiết bị bảo mật cntt tại eximbank: theo dõi, vận hành hệ thống bảo mật của ngân hàng; xử lý sự cố, thực hiện tài liệu liên quan đến hệ thống bảo mật; thiết lập các chính sách liên quan đến an toàn bảo mật của hệ thống.
  • Triển khai công tác đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống CNTT: Thực hiện các chính sách/quy định ATBM (chính sách truy cập Internet, quy định quản lý sự thay đổi CNTT, các yêu cầu mở rule trên hệ thống bảo mật,…); Rà soát, quản lý truy cập, cập nhật và đánh giá các nguy cơ mất an toàn bảo mật đối với hệ thống CNTT Eximbank; đầu mối triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các nguy cơ này; Xây dựng các kịch bản và phối hợp diễn tập phản ứng sự cố ATBM; Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn bảo mật các hệ thống CNTT trọng yếu.
  • Triển khai các dự án liên quan đến hệ thống bảo mật: lên kế hoạch, thực hiện tờ trình triển khai dự án; thực hiện tài liệu, cấu hình và theo dõi tiến độ của dự án.
  • Triển khai công tác mua sắm theo tài sản cố định, mua sắm bảo trì các thiết bị bảo mật: Thực hiện triển khai các dự án bảo trì các thiết bị mạng bảo mật bao gồm: Trình và triển khai thực hiện dự án; Thực hiện triển khai dự án TSCD (nghiên cứu, POC, triển khai dự án); Theo dõi sát tiến độ dự án, báo cáo kịp thời với lãnh đạo phụ trách dự án khi có vấn đề phát sinh. Tổ chức cập nhật, lưu trữ tài liệu, hồ sơ dự án đầy đủ/kịp thời.
  • Hỗ trợ các dự án khác, các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.
Yêu cầu tuyển dụng:  

  • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT
  • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh
  • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý, vận hành thiết bị/hệ thống mạng hoặc bảo mật
  • Kỹ năng chuyên môn: kiến thức chuyên sâu về mạng và bảo mật mạng; kiến thức nền tảng về công tác đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống CNTT; tối thiểu 1 Chứng chỉ/chứng nhận quốc tế/trong nước về bảo mật (CEH, CCNA Security, CCSP…)
  • Kỹ năng mềm: xử lý tình huống liên quan đến sự cố, soạn thảo văn bản, giao tiếp, làm việc nhóm hoặc độc lập, phân tích tổng hợp/thống kê, quản lý thời gian
Thời hạn nhận hồ sơ:

Nơi làm việc: Hội sở Eximbank (Tp.HCM)

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 09/04/2018.

Cách thức nộp hồ sơ dự tuyển: ứng viên vui lòng download và nộp “Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của Eximbank” về địa chỉ email: tuyendung@eximbank.com.vn.

Ghi chú: Tiêu đề email và file Thông tin ứng viên ghi chính xác theo cú pháp sau: Nơi muốn làm việc_Chức danh ứng tuyển_Họ và tên ứng viên (viết không dấu). Ví dụ: Hoiso_ Quan tri HTBM _NguyenVanA

Nguồn: eximbank.com.vn

Các bài đã đăng