HDBank, Ngân hàng tuyển dụng

09/11/2018

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng, cụ thể như sau:

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm 1-3 năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh, Bán hàng và Kênh phân phối, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng, Nguồn Vốn và Thị trường Tài chính, Ngân hàng giao dịch, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 30/11/2018
 Mô tả công việc 1. Thực hiện các công việc chuyên môn:

 • Quản lý danh mục sản phẩm liên quan đến tín dụng dành cho khách hàng cá nhân, nghiên cứu, cải tiến sản phẩm cho phù hợp.
 • Cập nhật thông tin thị trường, chính sách của Ngân hàng nhà nước … soạn thảo các đề án phát triển sản phẩm.
 • Đề xuất các chính sách liên quan đến hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân.
 • Phân tích, tính toán chi phí để đề xuất lãi suất, biểu phí liên quan đến tín dụng cá nhân.
 • Nghiên cứu, phân bổ nguồn vốn cho vay ủy thác.
 • Triển khai sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắt liên quan đến sản phẩm tín dụng cá nhân.
 • Hướng dẫn, đào tạo triển khai sản phẩm dịch vụ được ban hành.

2. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan

 • Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới  hoạt động của đơn vị.
 • Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.

3. Phát triển cá nhân

 • Tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
 • Tham gia các khóa đào tạo, tự đào tạo nhằm không ngừng nâng cao khả năng hiểu biết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức, kỹ năng làm việc.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp với xu hướng phát triển của hệ thống nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc và tổ chức.

4. Tuân thủ

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của HDBank trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.Tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của HDBank.
 • Tuân thủ sự điều động công tác và phân công công việc của Lãnh đạo có thẩm quyền.

5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

 Kỹ năng yêu cầu

1. Kiến thức & kinh nghiệm làm việc:

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Marketting hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
 • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.
 • Kiến thức về các nghiệp vụ và sản phẩm của Ngân hàng Thương mại
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

2. Kỹ năng:

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng trình bầy.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch.

3. Tố chất & sở thích công việc:

 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tự tin và sáng tạo.
 • Chịu áp lực công việc.
 • Năng động
 • Thích làm việc trong môi trường HDBank.

Nguồn: jobs.hdbank.com.vn

Các bài đã đăng