HDBank, Ngân hàng tuyển dụng

17/05/2018

HDBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm 1-2 năm
Mức Lương Lương cạnh tranh
Ngành nghề Chiến lược và phát triển ngân hàng, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/07/2018
 Mô tả công việc

Xây dựng,  phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

 • Thực hiện xây dựng, phát triển sản phẩm phù hợp với kế hoạch chung về phát triển sản phẩm, dịch vụ của Phòng Phát triển sản phẩm doanh nghiệp.
 • Hàng tháng, theo dõi, phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch bán sản phẩm của các đơn vị trong toàn hệ thống để xác định nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành kế hoạch, báo cáo cho Trưởng Bộ Phận phát triển sản phẩm doanh nghiệp.

Tổ chức thiết kế, cải tiến và đánh giá hiệu quả sản phẩm

 • Thiết kế, cải tiến sản phẩm phụ trách phù hợp với nhu cầu khách hàng và chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Định kỳ hàng quý, đánh giá hiệu quả sản phẩm, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ bán hàng và giải đáp các vướng mắc của các đơn vị trong hệ thống liên quan đến sản phẩm phụ trách.
 • Tham gia xây dựng các loại sổ tay sản phẩm nghiệp vụ nhằm phổ biến sản phẩm cho các đơn vị trong hệ thống, khách hàng.
 • Tổ chức các hội thảo/hội nghị nhằm phổ biến sản phẩm đến khách hàng.

Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan

 • Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới  hoạt động của đơn vị.
 • Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.
 Kỹ năng yêu cầu

Kiến thức & kinh nghiệm làm việc:

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
 • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.
 • Kiến thức căn bản về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước…
 • Kiến thức về các hoạt động tài chính, Ngân hàng, quản lý Ngoại hối…
 •    Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản.
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng trình bày.

Tố chất & sở thích công việc:

 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tự tin và  sáng tạo.
 • Chịu áp lực công việc.
 • Tư duy logic.
 • Thích làm việc trong môi trường HDBank.

Nguồn: jobs.hdbank.com.vn

Các bài đã đăng