Maritime Bank > Ngân hàng tuyển dụng

14/03/2019

Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Giao dịch Trái phiếu Chính phủ

Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Giao dịch Trái phiếu Chính phủ như sau:

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 – 3 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
 • 15/04/2019

Job Benefit

 •  Insurance
 •  Travel opportunities
 •  Incentive bonus
 •  Health checkup
 •  Training & Development
 •  Salary review

Job Description

1. Tham gia giao dịch trái phiếu chính phủ và các sản phẩm, dịch vụ liên quan một cách an toàn, hiệu quả và chuyên nghiệp nhằm mang lại lợi nhuận cho Maritime Bank trong phạm vi rủi ro cho phép.
2. Nắm giữ trạng thái trong điều kiện và phạm vi rủi ro cho phép nhằm mang về lợi nhuận cho ngân hàng
3. Hỗ trợ, đào  tạo cho các GĐ QHKH và GĐ BH&PTKD về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến trái phiếu chính phủ
4. Phối hợp với GĐ QLDM & PTSP trong việc thiết kế các sản phẩm mới liên quan đến trái phiếu chính phủ.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của MSB và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền khác của MSB.

Job Requirement

1. Trình độ:

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại

– Tiếng Anh: Sử dụng tốt tiếng Anh;

– Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet.
2. Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính tại các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế đặc biệt kinh nghiệm liên quan đến trái phiếu chính phủ
3. Kiến thức:

– Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính, thị trường và luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế, đặc biệt là trái phiếu chính phủ và các sản phẩm, dịch vụ liên quan;
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp: Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin và đưa ra những đề xuất khả thi cả trong các vấn đề kinh doanh của bộ phận;

– Kỹ năng Xây dựng mối quan hệ: Thiết lập quan hệ làm việc bền vững với các đối tác khách hàng và đồng nghiệp;

– Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt;

– Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc: Tổ chức công việc một cách khoa học, đạt hiệu quả cao, vượt mục tiêu đề ra. Có khả năng giải quyết các khó khăn phát sinh trong công việc

Nguồn: jobs.mtalent.com.vn

Các bài đã đăng