Maritime Bank > Ngân hàng tuyển dụng

14/03/2019

Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Giao dịch Tiền tệ cấp 1

Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Giao dịch Tiền tệ cấp 1 như sau:

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 – 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 10/04/2019

Job Benefit

 •  Insurance
 •  Travel opportunities
 •  Incentive bonus
 •  Health checkup
 •  Training & Development
 •  Salary review

Job Description

1. Thực hiện các giao dịch liên ngân hàng và giao dịch với NHNN (nếu có) trong hạn mức được giao và theo yêu cầu, chỉ đạo từ Giám đốc Nguồn vốn nhằm tạo lập doanh thu và duy trì vị thế của MSB trên thị trường tiền tệ, đảm bảo tuân thủ các quy định của MSB và Pháp luật

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của MSB và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền khác của MSB.

Job Requirement

1. Trình độ: 

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại, quản trị kinh doanh

2. Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính tại các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế, khuyến khích có kinh nghiệm trên thị trường liên ngân hàng.
3. Kiến thức:

– Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính, thị trường và luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế;

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp: Có kỹ năng chuyên sâu về phân tích và tổng hợp thông tin và đưa ra những đề xuất khả thi cả trong các vấn đề kinh tế vĩ mô và ngành tài chính;

–  Kỹ năng quan hệ: Thiết lập quan hệ làm việc bền vững với các cá nhân, đơn vị liên quan như các  cơ quan quản lý, và các định chế tài chính; sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp; được họ tôn trọng và hỏi ý kiến.

– Kỹ năng giao tiếp:Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trong giao tiếp, tạo sự thoải mái cho đối phương;

– Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc:
+ Có khả năng tự tổ chức và triển khai công việc một cách khoa học và độc lập, đạt mục tiêu đề ra;

– Kỹ năng thương lượng:
+ Có kỹ năng thương lượng tốt, tìm ra được giải pháp chung trong đa số các trường hợp;

5. Các yêu cầu khác:

– Tiếng Anh: sử dụng thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết

– Tin học: sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Internet

Nguồn: jobs.mtalent.com.vn

Các bài đã đăng