Maritime Bank, Ngân hàng tuyển dụng

10/07/2018

Maritime Bank tuyển dụng Kế toán thuế và Hậu kiểm

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Kế toán thuế và Hậu kiểm, cụ thể như sau :

 Nơi làm việc Hà Nội
 Cấp bậc Nhân viên
 Kinh nghiệm 2-3 Năm
 Mức lương Lương thỏa thuận
 Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
 Hạn chót nộp hồ sơ 20/07/2018
 Mô tả công việc 1. Lập báo cáo thuế;
– Thực hiện công tác kê khai, lập các báo cáo thuế và nộp thuế cho các chi nhánh được giao theo yêu cầu của cơ quan thuế;
– Thực hiện nộp tờ khai các loại thuế tại các chi nhánh được giao;
– Thực hiện đối chiếu số liệu nộp thuế với cơ quan thuế;
– Lập báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ;
– Làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh mới thành lập;
– Lập hồ sơ phát hành đơn, hủy hóa đơn;
– Hạch toán nộp tiền thuế;
– Thực hiện chạy kết chuyển thuế toàn hàng;
– Các công việc liên quan khác liên quan đến thuế.

2. Thực hiện hậu kiểm:
– Nhận bàn giao toàn bộ chứng từ của từng cán bộ Kế toán chi tiêu, đảm bảo đầy đủ số lượng chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính hạch toán trong ngày theo phân công;
– Thực hiện theo dõi chứng từ KTCT và quản lý việc mượn, trả chứng từ khi các bên có nhu cầu;
– Thực hiện kiểm tra lại chứng từ, tính chính xác của các bút toán do Kế toán chi tiêu thực hiện theo phân công;
–  In và ký báo cáo Liệt kê giao dịch với cân đối trên hệ thống; báo IT và cấp có thẩm quyền nếu có chênh lệch
– Theo dõi và giám sát tình hình khắc phục lỗi của Đơn vị Kế toán chi tiêu Hà Nội/ Hồ Chí Minh theo phân công;
– Theo dõi việc lưu chứng từ và chuyển chứng từ về kho lưu trữ, đảm bảo chứng từ được lưu giữ an toàn và đầy đủ  trong thời gian chưa bàn giao chứng từ về kho lưu trữ ngắn hạn hoặc dài hạn;
– Các công việc khác liên quan đến hậu kiểm.

 Yêu cầu công việc 1. Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 02 năm làm kế toán thuế ngân hàng

3. Kiến thức:
– Hiểu biết các quy định Pháp luật về Kế toán, Đầu tư xây dựng cơ bản
– Có kiến thức về các chính sách, quy định về thuế và quy trình hậu kiểm chứng từ Kế toán chi tiêu nội bộ
– Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán ngân hàng, Hệ thống lõi Ngân hàng
– Thành thạo Tin học văn phòng
– Giao tiếp tiếng anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành cấp độ C

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
– Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
– Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý
– Khả năng tư duy logic
– Khả năng phân tích và định lượng
– Khả năng kiên định trong công việc

Nguồn: jobs.mtalent.com.vn

Các bài đã đăng