MB Bank, Ngân hàng tuyển dụng

11/10/2018

MBBank tuyển dụng Phó phòng Sản phẩm & Trải nghiệm Khách hàng – khối SME

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Phó phòng Sản phẩm & Trải nghiệm Khách hàng – khối SME, cụ thể như sau:

Nơi làm việc Hà Nội
Khu vực Khu vực Hội sở
Vị trí Cán bộ quản lý
Nghề nghiệp Ngân hàng
Chức danh Phó phòng Sản phẩm và Trải nghiệm khách hàng
Ngày hết hạn 09/11/2018
Mô tả công việc – Thiết lập và phân tích các thông tin, dữ liệu là cơ sở xây dựng Kế hoạch của đơn vị và chủ trì thực hiện kế hoạch của mảng công việc được phân công

– Quản lý công tác nghiên cứu tổng quan thị trường, đối thủ, nhu cầu, trải nghiệm KH; thực hiện đánh giá, đo lường, phân tích thực trạng SP

– Đánh giá công tác thiết kế, ban hành SP mới/tinh chỉnh kết hợp đẩy mạnh bán chéo SP và khai thác sâu KH hiện tại (up sale) theo phương thức trải nghiệm hành trình KH

– Giám sát công tác quản lý tổng thể danh mục SP (bao gồm đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, đánh giá cảnh báo rủi ro….đến các ĐVKD trong quá trình triển khai)

– Đánh giá công tác xây dựng, quản lý tổng thể kế hoạch Marketing SP, tổ chức triển khai các chương trình marketing SP cho toàn hàng/Vùng

– Kiểm tra công tác quản lý danh mục SP và P&L của SP.

– Đánh giá công tác xây dựng, quản lý, cải tiến quy trình cung cấp và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ KH hướng đến trải nghiệm thú vị cho KH

– Quản lý, giám sát việc triển khai quy trình cung cấp tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đến KH

Yêu cầu công việc – Cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

– TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

– Tối thiểu 04 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng; trong đó tối thiểu 02 năm tại vị trí quản lý. Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Nguồn: MB Bank

Các bài đã đăng