National Citizen Bank > Ngân hàng tuyển dụng

19/07/2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp – Phòng Chính sách Quản trị Rủi ro tín dụng (Mảng chính sách Tài sản bảo đảm) – Khối Quản trị Rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp – Phòng Chính sách Quản trị Rủi ro tín dụng (Mảng chính sách Tài sản bảo đảm) – Khối Quản trị Rủi ro

, cụ thể như sau :

Mã công việc: 088 Độ tuổi: 25-35
Số năm kinh nghiệm: 01 – 03 năm Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Địa điểm: Hà Nội Ngày hết hạn: 15/08/2019
Giới tính: Nam/Nữ Trình độ ứng viên: Cử nhân Đại học trở lên
Email nhận Hồ sơ tuyendung@ncb-bank.vn

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo phân công của Trưởng đơn vị;
 • Nghiên cứu, xây dựng và tư vấn văn bản, chính sách TSBĐ của Phòng;
 • Tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chính sách, văn bản của Phòng cho cán bộ nhân viên để phục vụ hoạt động quản lý và kinh doanh;
 • Nghiên cứu, xây dựng các chính sách bảo đảm tiền vay trong hoạt động cấp tín dụng gồm: văn bản quy chế/quy định bảo đảm tiền vay, quy định/quy trình/hướng dẫn nhận và quản lý TSBĐ, … và các văn bản cá biệt về quản lý TSBĐ;
 • Phối hợp, tham gia thẩm định về các nội dung liên quan đến nhận và quản lý TSBĐ đối với các văn bản chính sách, sản phẩm tín dụng, quy định … do các Khối/Trung tâm/Phòng ban nội bộ khác làm đầu mối xây dựng.
 • Cập nhật và nghiên cứu các văn bản liên quan của Ngân hàng Nhà nước về tín dụng để đề xuất điều chỉnh, cập nhật kịp thời văn bản TSBĐ của NCB;
 • Thu thập, nghiên cứu dữ liệu và đưa ra báo cáo phân tích tổng quan về thị trường theo ngành hàng, thị trường bất động sản, …
 • Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các yêu cầu đối với quản trị danh mục TSBĐ;
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình xây dựng văn bản;
 • Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Phòng theo phân công của Trưởng phòng/ Giám đốc Khối.

YÊU CẦU:

Trình độ chuyên môn:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Định giá, Luật …
 • Chuyên viên: Có kiến thức liên quan đến tín dụng, quản lý rủi ro, thẩm định TSBĐ;
 • Chuyên viên chính: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm liên quan đến tín dụng/thẩm định tín dụng/quản lý rủi ro/thẩm định TSBĐ/xây dựng chính sách TSBĐ;
 • Chuyên viên cao cấp: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm liên quan đến tín dụng/thẩm định tín dụng/quản lý rủi ro/thẩm định TSBĐ/xây dựng chính sách TSBĐ.

Kỹ năng:       

 • Có hiểu biết các quy định, thông lệ, quy trình, chính sách và thông lệ trong lĩnh vực tín dụng của ngân hàng;
 • Có khả năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện, đánh giá, nắm bắt, nhận xét, tổng hợp, phân loại vấn đề rủi ro tín dụng trong các văn bản;
 • Có khả năng nắm bắt công việc, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học và vận dụng kiến thức vào tình huống cụ thể;
 • Có tư duy logic, phân tích, báo cáo, thu thập dữ liệu, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
 • Có kỹ năng viết và diễn đạt rõ ràng;
 • Có kỹ năng thuyết trình;
 • Có kỹ năng tổ chức công việc;
 • Khả năng làm việc tốt với Word, Excel, PowerPoint, phần mềm thống kê .

Nguồn: www.ncb-bank.vn

Các bài đã đăng