National Citizen Bank, Ngân hàng tuyển dụng

21/06/2018

NCB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán và tra soát Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Kế toán và tra soát Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành, cụ thể như sau :

Mã công việc: 067 Độ tuổi: 24 – 40
Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Địa điểm: Hà Nội Ngày hết hạn: 30/07/2018
Giới tính: Nam/Nữ Trình độ ứng viên: Cử nhân
Email nhận Hồ sơ tuyendung@ncb-bank.vn
 Nhiệm vụ chính
 • Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán của Thẻ;
 • Hỗ trợ nghiệp vụ tiếp quỹ, hoàn quỹ ATM;
 • Thực hiện thanh quyết toán các giao dịch thẻ với các liên minh thẻ trong nước và ngoài nước;
 • Phối hợp mua sắm vật tư, theo dõi phôi thẻ và PIN;
 • Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu tra soát, khiếu nại thẻ với các đơn vị chấp nhận thẻ, các tổ chức thẻ trong nước, quốc tế, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ;
 • Cập nhật thường xuyên các quy định về xử lý tra soát khiếu nại của các tổ chức trong nước và quốc tế;
 • Lập báo cáo liên quan đến nghiệp vụ tra soát, đối soát và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
 Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng;
 • Có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực có liên quan;
 • Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint);
 • Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập;
 • Cần cù, chăm chỉ, cẩn thận.

EMAIL NHẬN HỒ SƠ: tuyendung@ncb-bank.vn

TIÊU ĐỀ EMAIL:  KVH – CV.KT&TS – Họ và tên

Nguồn: www.ncb-bank.vn

Các bài đã đăng