National Citizen Bank, Ngân hàng tuyển dụng

18/07/2018

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động Mảng Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động Mảng Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro, cụ thể như sau :

Mã công việc: 029 Độ tuổi: 25-30
Số năm kinh nghiệm: 02 năm Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Địa điểm: Hà Nội Ngày hết hạn: 20/08/2018
Giới tính: Nam/Nữ Trình độ ứng viên: Cử nhân
Email nhận Hồ sơ tuyendung@ncb-bank.vn
Nhiệm vụ chính
 • Đánh giá cơ chế, quy trình, quy định, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng và đề xuất các cải tiến, soạn thảo điều chỉnh hoặc đưa ra các giải pháp;
 • Rà soát các hồ sơ, tài liệu, quy trình, quy định chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng của Khối nhằm đảm bảo tính đồng nhất và giúp kiểm soát, giảm thiểu được các rủi ro;
 • Xây dựng, theo dõi và điều chỉnh quy định xếp hạng tín dụng, chính sách dự phòng;
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs);
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản lý khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;
 • Thực hiện đánh giá rủi ro hoạt động tại một số lĩnh vực đặc thù theo chỉ đạo của TP/PP, Lãnh đạo Khối;
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
 Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê;
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác tại bộ phận Kiểm soát, kiểm toán nội bộ hoặc giám sát hoạt động vận hành khác (Kiểm soát viên, kiểm soát sau…) của Ngân hàng (tại mảng Tác nghiệp tín dụng) hoặc 01 năm kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động của Ngân hàng;
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;
 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện, đánh giá, nắm bắt, nhận xét, tổng hợp, phân loại rủi ro hoạt động;
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
 • Tư duy mạch lạc và cầu thị.

Nguồn: www.ncb-bank.vn

Các bài đã đăng