National Citizen Bank, Ngân hàng tuyển dụng

07/01/2018

NCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro (Hà Nội, Hồ Chí Minh)

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2017 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro (Hà Nội, Hồ Chí Minh), cụ thể như sau :

 Mã công việc  001  Độ tuổi  27 – 30
 Số năm kinh nghiệm  01 năm Tái thẩm định DN lớn hoặc 02 năm  Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn  Thời gian làm việc  Toàn thời gian
 Địa điểm  Hà Nội, Hồ Chí Minh  Ngày hết hạn  29/02/2018
 Giới tính  Nam/Nữ  Trình độ nhân viên  Cử nhân

Đại học

 Email nhận hồ sơ  tuyendung@ncb-bank.vn
 Nhiệm vụ chính
  • Tái thẩm định các khoản tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn vượt mức phán quyết của đơn vị, phân tích, đánh giá và đưa ra đề xuất tín dụng.
  • Thẩm định trực tiếp khách hàng theo quy định của NCB.
  • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sác, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các văn bản khác có liên quan.
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công, ủy quyền của, GĐ/PGĐ TTTĐTD, TP/PP TĐTD.
 Yêu cầu
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
  • Tối thiểu 02 năm phát triển khách hàng doanh nghiệp lớn (đặc biệt mảng dự án) hoặc kinh nghiệm tái thẩm định doanh nghiệp lớn.
  • Có khả năng làm việc theo nhóm tốt .
  • Khả năng chịu đựng áp lực công việc cao.
  • Tính liêm khiết/ trung thực.

Nguồn: www.ncb-bank.vn

Các bài đã đăng