ABBank, Ngân hàng tuyển dụng

24/07/2016

Ngân hàng An Bình – ABBank thông báo tuyển dụng [24/07/2016]

Với bề dày kinh nghiệm 21 năm họat động trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự phát triển bền vững và ổn định

ABBANK được thành lập vào ngày 13/05/1993, với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP nông thôn An Bình. Từ khi được nâng cấp thành ngân hàng quy mô đô thị (giai đoạn 2002 – 2004), ABBANK đã có những bước tiến khá dài với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Giai đoạn 2005 – 2011 là giai đoạn ABBANK có sự bứt phá mạnh mẽ nhất với sự thay đổi cả về chất và lượng.

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng một số vị trí, cụ thể như sau :  

Ngày Đăng Vị trí tuyển Địa điểm
1 22/07/2016 Nhân viên/Chuyên viên QHKH doanh nghiệp/cá nhân Chư Sê – Gia Lai
2 22/07/2016 Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp Quảng Nam
3 22/07/2016 Giao dịch viên Quảng Nam

Nguồn: ABBank

Các bài đã đăng