DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

12/01/2018

Ngân hàng Đông Á – DongABank thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản trị nhân sự

DongA Bank mở ra cơ hội thăng tiến cho tất cả cán bộ nhân viên của mình như nhau. Con đường nghề nghiệp thăng tiến của mỗi thành viên trong đại gia đình DongA Bank sẽ song song với định hướng phát triển của Ngân hàng.

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản trị nhân sự, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
 Thời gian  Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/01/2018
 CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH
  1. Lập kế hoạch

–          Trên cơ sở kế hoạch của Phòng/ Bộ phận hàng quý/ năm, cá nhân tự lập kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ được phân công, hoàn thành công việc với kết quả tốt nhất.

  1. Vận hành và quản trị nhân sự

–          Là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu liên quan đến công tác quản trị nhân sự của các đơn vị trong phạm vi được phân công; Xử lý các yêu cầu trong phạm vi cho phép theo đúng quy trình/ quy chế hoặc chuyển sang bộ phận chức năng xử lý nếu ngoài phạm vi và phản hồi kết quả xử lý thông tin đến đơn vị.

–          Phối hợp với Nhân viên/ Chuyên viên QTTH tại các đơn vị để truyền thông/ phổ biến, triển khai, hướng dẫn các chính sách, qui định, biễu mẫu, qui trình, thông báo, chương trình có liên quan của Khối QTNNL đến Đơn vị phụ trách.

–          Phối hợp với các Phòng/Bộ phận chức năng có liên quan trong Khối / Đơn vị khác để đề xuất/ đưa ra giải pháp phù hợp và kịp thời nếu trong quá trình triển khai, hướng dẫn hoặc giải quyết các yêu cầu của Đơn vị có phát sinh vướng mắc.

–          Hiểu rõ các quy định của pháp luật, quy trình/ quy chế DongA Bank, đồng thời dựa trên kinh nghiệm bản thân để tư vấn/ đề xuất cho các Đơn vị những giải pháp liên quan đến QTNS

–          Cập nhật thông tin, tiến trình, kết quả giải quyết các yêu cầu của Đơn vị đầy đủ và kịp thời hàng ngày. Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến công tác QTNS.

–          Đề xuất với Trưởng Bộ phận và lãnh đạo phòng các giải pháp để điều chỉnh/ bổ sung các vấn đề liên quan đến QTNS không còn phù hợp

–          Phổ biến, triển khai các chính sách, qui định, thông báo, chương trình có liên quan đến công tác QTNS cho các đơn vị được phân công phụ trách.

–          Theo dõi và kiến nghị kịp thời khi phát sinh các sai phạm  của Đơn vị trong việc thực hiện các quy trình/ quy định liên quan đến công tác QTNS.

  1. Phát triển cá nhân

–          Chủ động học hỏi/ trau dồi thêm chuyên môn và tham gia các lớp nghiệp vụ/ kỹ năng quản lý trong lộ trình phát triển nghề nghiệp bản thân.

–          Theo sát tiến độ thực hiện kế hoạch làm việc của cá nhân so với kế hoạch chung của Phòng, kịp thời đề xuất các phương án để đảm bảo hoàn thành kế hoạch;

–          Trao đổi với cấp quản lý trực tiếp về lộ trình nghề nghiệp, các kỳ vọng cũng như cách xác định các mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn cần phải đạt được và đề xuất kèm cặp/hướng dẫn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Thường xuyên phản hồi với cấp quản lý trực tiếp về kết quả làm việc và đưa ra các ý kiến đề xuất cải tiến.

 YÊU CẦU CƠ BẢN
  1.   Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Tài chính – Ngân hàng, Luật,…
  2. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự các tổ chức tài chính.
  3. Kiến thức

–          Kiến thức các quy định pháp luật lao động.

–          Kiến thức cơ bản về quản trị nguồn nhân lực

–          Kiến thức về tâm lý học

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng