LienVietPostBank > Ngân hàng tuyển dụng

26/09/2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Chuyên viên trung tâm Giám sát kinh doanh tại Bắc Ninh

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng

  • HO – Chuyên viên trung tâm Giám sát kinh doanh tại Bắc Ninh

, cụ thể như sau:

 

  • Bắc Ninh
  • Nhân viên
  • Nhân viên chính thức
  • Cao đẳng
  • Không yêu cầu kinh nghiệm
  • Lương thỏa thuận
  • Bất động sản, Bảo hiểm, Bán hàng / Kinh doanh, Chứng khoán, Dịch vụ khách hàng, Hành chính / Thư ký, Kế toán / Kiểm toán, Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Quản trị rủi ro, Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư
  • 15/10/2019

  Mô Tả Công Việc

  • ổ chức, trực tiếp, tham gia các nghiệp vụ: Thẩm định hồ sơ tín dụng, định giá TSBĐ…
  • Định giá các tài sản đảm bảo của các khoản cấp tín dụng do Phòng Thẩm định tái thẩm định.
  • Định giá các tài sản đảm bảo tiền vay và các tài sản khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, các Hội đồng Tín dụng, Tổng Giám đốc.
  • Phối hợp với các Đơn vị kinh doanh để thẩm định các tài sản đảm bảo của khoản cấp tín dụng mà phải được tái thẩm theo quy định của Ngân hàng ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ.
  • Nghiên cứu và là đầu mối của Khối để tham gia góp ý kiến đối với danh mục tài sản Ngân hàng nhận làm tài sản đảm bảo và các vấn đề khác liên quan.
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo trung tâm.

  Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Thẩm định giá, …
  • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tín dụng, thẩm định, thẩm định giá trong ngân hàng.
  • Nguồn: jobs.lienvietpostbank.com.vn

Các bài đã đăng