LienVietPostBank > Ngân hàng tuyển dụng

17/08/2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối GSKD&XLN – Trưởng phòng Xử lý nợ phía Bắc

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng

HO – Khối GSKD&XLN – Trưởng phòng Xử lý nợ phía Bắc

, cụ thể như sau:

     • Hà Nội
     • Trưởng nhóm / Giám sát
     • Nhân viên chính thức
     • 5 – 10 Năm
     • Lương thỏa thuận
     • Bất động sản, Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Quản trị rủi ro, Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư
     • 31/08/2019

     Mô Tả Công Việc

     • Lập và triển khai kế hoạch hoạt động cho Phòng theo định kỳ (năm/quý/tháng)
     • Quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của Phòng Xử lý nợ phía Bắc, cụthể:

     Mảng Xử lý nợ tố tụng/Phi tố tụng:

     1. Trực tiếp xử lý các khoản nợ có vấn đề theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
     2. Thẩm định Phương án xử lý nợ có vấn đề do ĐVKD đề xuất,  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý
     3. Theo dõi, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện xử lý nợ có vấn đề tại các ĐVKD theo Phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
     4. Tổng hợp, Báo cáo kết quả xử lý nợ toàn hệ thống
     5. Đánh giá tổng kết công tác thu hồi nợ tại các ĐVKD

     Mảng Quản lý tài sản: 

     1. Tiếp nhận, quản lý, xử lý tà isản sau thu hồi nợ (trực tiếp mua – bán, làm môi giới, cấu trúc lại,…) theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền
     2. Báo cáo kết quả xử lý tài sản bảo đảm
     3. Xây dựng và thực hiện cơ chế giá xử lý/thực hiện quyền sở hữu hợp pháp tài sản
     4. Theo dõi, giám sát, hỗ trợ việc quản lý tài sản xử lý nợ toàn hệ thống
     5. Nghiên cứu, xây dựng các văn bản định chế tham chiếu công tác xử lý nợ tại Ngân hàng.
     6. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của  Phòng.
     7. Quản lý, đào tạo phát triển nhân viên trong Phòng.
     8. Xây dựng giáo trình đào tạo về nghiệp vụ XLN, thực hiện đào tạo cho CBNV xử lý nợ tại ĐVKD
     9. Xây dựng môi trường làm việc của Phòng theo văn hoá Ngân hàng
     10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Khối

     Yêu Cầu Công Việc

     • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế, luật,…
     • Kiến thức: Có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về kinh tế, về hoạt động Ngân hàng thương mại và hiểu biết sâu về các ngành kinh tế; Am hiểu các quy định pháp luật, của NHNN liên quan đến các hoạt động dân sự, hình sự, tố tụng, tư vấn, xử lý, mua – bán nợ,
     • Kinh nghiệm:Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nợ trong đó phải có ít nhất 03 năm tại vị trí quản lý.
     • Kỹ năng: Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết phục, có quan điểm độc lập và khả năng phản biện; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức.
     • Yêu cầu khác: Trung thực, công tâm, trách nhiệm với công việc; Chịu được áp lực công việc.

      

     Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Ứng Tuyển:

     • Ứng viên tải và hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel TẠI ĐÂY
     • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: HO – Khối GSKD&XLN – TP Xử lý nợ phía Bắc – Họ và tên ứng viên
     • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển (file excel) về địa chỉ email tuyendung@lienvietpostbank.com.vn với tiêu đề email như sau: HO – Khối GSKD&XLN – TP Xử lý nợ phía Bắc – Họ và tên ứng viên
     • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
     • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

     LƯU Ý: 

     • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).
     • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.
     • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lienvietpostbank.com.vn 
     • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

   Nộp HS

 • Nguồn: jobs.lienvietpostbank.com.vn

Các bài đã đăng