LienVietPostBank > Ngân hàng tuyển dụng

19/04/2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Quảng Nam – Chuyên viên Tổ thẩm định

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng

HO – Quảng Nam – Chuyên viên Tổ thẩm định

, cụ thể như sau:

              • Quảng Nam
              • Nhân viên
              • Nhân viên chính thức
              • 1 – 20 Năm
              • Lương thỏa thuận
              • Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
              • 17/05/2019

              Mô Tả Công Việc

              1. Định giá tài sản bảo đảm theo chức năng nhiệm vụ của Phòng

              • Thực hiện việc thẩm định các tài sản phổ thông có tính pháp lý đơn giản; thị trường phổ biến.
              • Các tài sản khác theo đúng quy trình, quy định của Ngân hàng.

              2. Phối hợp hỗ trợ công tác Tái thẩm định

              • Thực hiện công tác Tái thẩm định các khoản cấp tín dụng vượt quyền phán quyết của các ĐVKD trên cơ sở hồ sơ do ĐVKD trình (ở mức độ đơn giản – chủ yếu là khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ)
              • Thu thập hồ sơ, đánh giá tình hình hoạt động, tài chính, TSBĐ, đánh giá rủi ro khoản cấp tín dụng.
              • Thẩm định thực tế Khách hàng (trong trường hợp cần thiết).
              • Đưa ý kiến đề xuất đối với việc đồng ý/không đồng ý cấp tín dụng.

              3. Tư vấn giải đáp thắc mắc của ĐVKD trong các thông báo kết quả định giá do cá nhân thực hiện.

              4. Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường/khung giá/quy hoạch:

              • Khảo sát thu thập thông tin thị trường về các loại tài sản tại từng thời kỳ.
              • Xây dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác thẩm định giá trị TSBĐ;
              • Thực hiện khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch của TSBĐ.

              5. Công việc khác:

              • Đóng góp ý kiến xây dựng/cải tiến quy trình, quy định của Ngân hàng khi được các đơn vị/lãnh đạo phòng yêu cầu.
              • Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

              Yêu Cầu Công Việc

              • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, Thẩm định giá, …
              • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tín dụng tại ngân hàng.

              Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ

              • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel TẠI ĐÂY
              • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: HO – Quảng Nam – Chuyên viên Tổ Thẩm định – Họ và tên ứng viên 
              • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email tuyendung@lienvietpostbank.com.vn với tiêu đề thư như sau: HO – Quảng Nam – Chuyên viên Tổ Thẩm định – Họ và tên ứng viên
              • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
              • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

              LƯU Ý: 

              • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).
              • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.
              • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lienvietpostbank.com.vn.
              • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

Nguồn: jobs.lienvietpostbank.com.

Các bài đã đăng