LienVietPostBank > Ngân hàng tuyển dụng

30/09/2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Trung tâm Giám sát Kinh doanh tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Kon Tum – Chuyên viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng

  • HO – Trung tâm Giám sát Kinh doanh tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Kon Tum – Chuyên viên

, cụ thể như sau:

 

   • Bắc Ninh, Kon Tum, Lạng Sơn
   • Nhân viên
   • Nhân viên chính thức
   • Đại học
   • 2 – 20 Năm
   • Lương thỏa thuận
   • Ngân hàng, Quản trị rủi ro, Tài chính / Đầu tư
   • 15/10/2019

   Mô Tả Công Việc

   • Thực hiện nghiệp vụ kiểm soát, phê duyệt giải ngânđối với các khoản tín dụng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm kiểm soát tính tuân thủ theo điều kiện phê duyệt cấp tín dụng và quy định hiện hành của Ngân hàng.
   • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợđảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các khoản cấp tín dụng còn số dư theo các quy định của Ngân hàng.
   • Kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất công tác kiểm tra an toàn kho quỹ, quản lý tiền mặt, ấn chỉ giấy tờ có giá, TSBĐ lưu kho, hành trình tiếp quỹ, ATM, ……
   • Thực hiện định giá tài sản bảo đảm theo đề nghị của ĐVKD hoặc của Hội sở; phối hợp với Hội sở thực hiện xây dựng khung giá, kiểm tra và rà soát chất lượng định giá của ĐVKD.
   • Phối hợp, đôn đốc, giám sát, hỗ trợ công tác xử lý nợ của ĐVKD theo đúng trình tự, quy định của Ngân hàng.
   • Kiểm tra tính tuân thủ của ĐVKD trong hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ; triển khai cơ chế chính sách của Ngân hàng; công tác tuyển dụng và đào tạo nội bộ; chấp hành các quy định về hành chính, ….
   • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Trung tâm GSKD

   Yêu Cầu Công Việc

   1. Bằng cấp: Đại học (Chính quy); Chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương.
   2. Kinh nghiệm chuyên môn: 
   • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng/thẩm định/kiểm toán/giám sát tín dụng tại ngân hàng.
   • Am hiểu về văn bản pháp luật, quy trình, sản phẩm liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm.
   • Am hiểu về các yếu tố rủi ro trong quy trình cấp tín dụng và sản phẩm – dịch vụ của ngân hàng.

   Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ:

   • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel TẠI ĐÂY
   • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: ví dụ HO – TTGSKD tại Bắc Ninh  – Chuyên viên – Họ và tên ứng viên
   • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email tuyendung@lienvietpostbank.com.vn với tiêu đề thư như sau: ví dụ HO – TTGSKD Bắc Ninh – Chuyên viên – Họ và tên ứng viên
   • Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
   • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

   LƯU Ý: 

   • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).
   • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.
   • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lienvietpostbank.com.vn hoặc thuylt4@lienvietpostbank.com.vn 
   • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.
  • Nguồn: jobs.lienvietpostbank.com.vn

Các bài đã đăng