Maritime Bank > Ngân hàng tuyển dụng

25/09/2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý & Thu hồi nợ hiện trường – QLRR – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng

Chuyên viên Quản lý & Thu hồi nợ hiện trường – QLRR – MSB

như sau:

   • Ha Noi, Bac Ninh, Quang Ninh
   • Experienced (Non – Manager)
   • Permanent
   • Bachelor
   • 1 – 2 Years
   • Negotiable
   • Banking, Finance / Investment
   • 27/09/2019

   Job Benefit

   •  Insurance
   •  Travel opportunities
   •  Incentive bonus
   •  Health checkup
   •  Training & Development
   •  Salary review

   Job Description

   1. Thực hiện công tác quản lý nợ, cảnh báo nợ sớm và đôn đốc thu hồi nợ đối với các khách hàng thuộc phạm vi được giao phụ trách:

   • Thực hiện thu hồi nợ bao gồm các công tác nhắc nợ và đôn đốc thu hồi nợ định kỳ, cảnh báo nợ sớm với tất cả các khoản vay tín dụng thuộc danh mục được giao;
   • Liên hệ, đàm phán, đốc thúc khách hàng trả nợ;
   • Đề xuất giải pháp xử lý nợ phù hợp kịp thời;

   2. Đề xuất các phương pháp, biện pháp nhằm củng cố chất lượng cung cấp dịch vụ công tác quản lý nợ (Dịch vụ khách hàng):

   • Tuân thủ cam kết SLAs,
   • Đề xuất các phương pháp, biên pháp cải thiện nghiệp vụ/chất lượng thu hồi nợ

   Job Requirement

   1. Trình độ:

   • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;
   • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 350 trở lên;
   • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

   2. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chuyên môn: Ít nhất có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực THN hoặc quản trị rủi ro có liên quan. Đã có kinh nghiệm Thu hồi nợ và có kinh nghiệm tổng đài dịch vụ khách hàng là một lợi thế.

   3. Kiến thức:

   •  Kiến thức chung: Hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Hiểu biết về pháp luật ngân hàng và pháp luật Việt Nam;
   • Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về thị trường bán lẻ và về luật có liên quan đến cho vay NHBL;

   4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
   – Năng lực chung:

   • Tuân thủ quy định
   • Thấu hiểu khách hàng

   – Năng lực hành vi/thái độ: Khả năng chủ động trong công việc
   – Năng lực chuyên môn:

   • Khả năng đàm phán,
   • Khả năng giao tiếp và truyền thông.
   • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

Các bài đã đăng