Maritime Bank > Ngân hàng tuyển dụng

11/09/2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Trợ lý Giám đốc Quan hệ KHDN vốn đầu tư nước ngoài (FDI) – EB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng

Trợ lý Giám đốc Quan hệ KHDN vốn đầu tư nước ngoài (FDI) – EB – MSB

như sau:

  • Ha Noi
  • Experienced (Non – Manager)
  • Permanent
  • Bachelor
  • 2 – 3 Years
  • Negotiable
  • Banking, Finance / Investment
  • 19/09/2019

  Job Benefit

  •  Insurance
  •  Travel opportunities
  •  Incentive bonus
  •  Health checkup
  •  Training & Development
  •  Salary review

  Job Description

  1. Hỗ trợ quan hệ khách hàng:

  • Trực tiếp tương tác và duy trì, phát triển quan hệ khách hàng đối với cá nhân/đơn vị đại diện theo phân cấp của khách hàng có liên quan mật thiết tới việc vận hành giao dịch, ký kết hồ sơ giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng; hỗ trợ và giải đáp các yêu cầu của khách hàng liên quan tới hoạt động tài khoản.
  • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng thực hiện việc tương tác với khách hàng trong các hoạt động giao dịch hàng ngày.
  • Thực hiện tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng, đề xuất các sáng kiến liên quan tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Cập nhập thông tin về chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng tới khách hàng;

  2. Hỗ trợ soạn thảo tờ trình tín dụng:

  • Thu thập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, hồ sơ liên quan tới vận hành giao dịch của khách hàng tại ngân hàng;
  • Soạn thảo tờ trình tín dụng, tờ trình thay đổi điều kiện tín dụng trình Giám đốc Quan hệ Khách hàng chấp thuận và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Phối hợp với thư ký HĐTD để ra biên bản phê duyệt tín dụng.

  3. Công tác vận hành liên quan tới quá trình giải ngân & kiểm soát sau vay:

  • Thu thập hồ sơ theo danh mục hồ sơ yêu cầu đối với nghiệp vụ cấp tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ soạn thảo văn bản theo danh mục hồ sơ cho khách hàng: biên bản họp HĐQT …;
  • Thu thập hồ sơ bổ sung sau theo cam kết thực hiện của khách hàng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định về chứng từ giao dịch và quản lý rủi ro hoạt động của Ngân hàng;
  • Hỗ trợ trình phê duyệt ngoại lệ bao gồm cả phê duyệt chính sách giá, điều kiện tín dụng đối với các trường hợp cần phê duyệt ngoại lệ theo quy định;
  • Hỗ trợ đôn đốc khách hàng tuân thủ điều kiện tín dụng, quản lý dòng tiền về tại MSB để đảm bảo nguồn thanh toán các nghĩa vụ khi đến hạn, thống nhất với cán bộ hỗ trợ tín dụng về số tiền thu nợ/tất toán/giải tỏa …;
  • Hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra sau cho vay đối với khách hàng;

  Job Requirement

  1. Trình độ:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Tài chính hoặc đánh giá tương đương
  • Ngoại ngữ: TOEIC 550 trở lên hoặc đánh giá tương đương, ưu tiên các ngoại ngữ khác
  • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

  2. Kinh nghiệm:

  • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng
  • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Ngân hàng thương mại

  3. Kiến thức:

  • Hiểu biết cơ bản về tổ chức hoạt động ngân hàng; có kiến thức về kế toán, báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp.
  • Hiểu biết về các quy trình Vận hành; Rủi ro v.v.
  • Hiểu biết sản phẩm, dịch vụ dành cho Khách hàng Doanh nghiệp FDI của MSB; hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh.

Các bài đã đăng