MB Bank > Ngân hàng tuyển dụng

17/07/2019

Ngân hàng MBBank tuyển dụng Chuyên viên An toàn thông tin

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng

Chuyên viên An toàn thông tin

, cụ thể như sau:

  • Hà Nội

   Khu vực Hội sở

   Nhân viên

   CNTT – Phần mềm

   Chuyên viên An toàn thông tin

   03/08/2019

   Mô tả

   – Xây dựng & Quản lý Chính sách, qui định, quy trình, hướng dẫn các văn bản liên quan đến ATTT theo yêu cầu quản lý của MB.

   –  Kiểm soát. đánh giá tuân thủ các Qui trình, qui định của MB theo các văn bản quản lý  của NHNN, Bộ ngành về quản lý các hệ thống thông tin, đảm bảo An ninh thông tin.

   – Lập kế hoạch , triển khai đánh giá tuân thủ các vi phạm ATTT nội bộ Khối CNTT theo các qui định đã ban hành.

   – Tham gia phát triển, triển khai và truyền thông chương trình nâng cao nhận thức về an ninh;

   – Xác định kiến ​​trúc an ninh, đưa ra yêu cầu kiểm soát và đánh gia rủi ro cho các chương trình, dự án và các cải tiến lớn;

   Yêu cầu công việc

   – Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT, An toàn thông tin., toán tin.

   – Ưu tiên:

   + CISSP / CCSP/  (preferred)

   + CEH (preferred)

   + Chứng chỉ Auditor

   – Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về chức năng liên quan đến an toàn thông tin;

   – Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc xác định và lập hồ sơ thiết kế bảo mật hệ thống;

   – Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm và hiễu rõ các công cụ và phương pháp đánh giá điểm yếu, lỗ hổng an ninh bảo mật;

   – Có kinh nghiệm các tiêu chuẩn ATTT như PCI DSS, ISMS.

   – Có kinh nghiệm và hiểu rõ các nguyên tắc và và phương pháp kiểm soát như:

   + Quản lý truy cập;

   + Quản lý rủi ro;

   + Đánh giá lỗ hổng bảo mật;

   + Bảo mật ứng dụng;

   + Bảo mật Hệ điều hành

  Nộp HS

Nguồn: MB Bank

Các bài đã đăng