MB Bank > Ngân hàng tuyển dụng

17/07/2019

Ngân hàng MBBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng

Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ

, cụ thể như sau:

  • Hà Nội

   Khu vực Hội sở

   Nhân viên

   CNTT – Phần mềm

   Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ

   03/08/2019

   Mô tả

   – Xây dựng và quản lý: Cam kết chất lượng dịch vụ với khách hàng nội bộ (SLA), Cam kết chất lượng nội bộ (OLA), Cam kết chất lượng của các nhà cung cấp bên ngoài (UC, Underpinning Contract)

   – Xây dựng và quản lý danh mục dịch vụ CNTT (Service Catalog).

   – Xây dựng, triển khai, đo lường và cung cấp các báo cáo đánh giá hiệu quả KPI định kỳ (của đơn vị, cá nhân) cho các cấp lãnh đạo.

   – Thực hiện khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ về chất lượng dịch vụ.

   – Thực hiện các hoạt động đánh giá sự tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định, tiêu chuẩn quản lý của CNTT.

   – Hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động cải tiến liên tục.

   – Quản lý tri thức CNTT.

   Yêu cầu công việc

   – Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học: ĐH Bách Khoa, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự và các Trường Đại học Công nghệ ở nước ngoài

   – Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông…

   – Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc : tốt nghiệp loại Khá trở lên các Trường Đại học đã nêu trên.

   – Có kinh nghiệm trong hoạt động Quản lý chất lượng CNTT tại các Ngân hàng, Tổ chức Tài chính, Tập đoàn&Công ty về CNTT là một lợi thế

   – Ưu tiên nếu có kinh nghiệm trong quản lý cung cấp dịch vụ CNTT và am hiểu tiêu chuẩn ITIL

   – Có khả năng xây dựng, đánh giá, kiểm soát thực hiện quy trình, quy định tốt

  Nộp HS

Nguồn: MB Bank

Các bài đã đăng