MB Bank > Ngân hàng tuyển dụng

17/07/2019

Ngân hàng MBBank tuyển dụng Chuyên viên phát triển ứng dụng thẻ

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng

Chuyên viên phát triển ứng dụng thẻ

, cụ thể như sau:

  • Hà Nội

   Khu vực Hội sở

   Nhân viên

   CNTT – Phần mềm

   Chuyên viên phát triển ứng dụng thẻ

   03/08/2019

   Mô tả

   – Quản lý, khai thác hệ thống phục vụ phát triển dịch vụ thẻ tại MB.

   – Tham gia triển khai các dự án phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ, triển khai các ứng dụng tích hợp vào hệ thống thẻ và tham gia các dự án khác khi có yêu cầu.

   – Phát triển báo cáo cho các bộ phận phòng ban

   – Phối hợp với các phòng ban, bộ phận nghiên cứu các giải pháp cải tiến quy trình chuẩn hóa hệ thống

   – Nghiên cứu công nghệ và xu hướng phát triển công nghệ thẻ nhằm cải tiến chất lượng và dịch vụ thẻ tại MB

   Yêu cầu công việc

   – Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học: ĐH Bách Khoa, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự và các Trường Đại học Công nghệ ở nước ngoài

   – Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông…

   – Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc : tốt nghiệp loại Khá trở lên các Trường Đại học đã nêu trên.

   – Ưu tiên ứng viên đã tham gia lập trình ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có hiểu biết, kinh nghiệm về hệ thống Thẻ.

   – Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về CSDL Oracle, SQL Server.

   –  Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình: Java, PL/SQL.

   – Có kinh nghiệm trong công tác kiểm thử phần mềm là một lợi thế.

   – Nắm rõ các quy chuẩn về quy trình xây dựng và triển khai một phần mềm

   – Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm là một lợi thế

  Nộp HS

Nguồn: MB Bank

Các bài đã đăng