Ngân hàng tuyển dụng > PVcom Bank

15/05/2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Thư ký Ủy Ban tín dụng/HĐTD, Khối Tái thẩm và Phê duyệt

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng

Thư ký Ủy Ban tín dụng/HĐTD, Khối Tái thẩm và Phê duyệt

, cụ thể như sau:

    • Hà Nội
    • Nhân viên
    • Nhân viên chính thức
    • Đại học
    • 5 – 7 Năm
    • Lương thỏa thuận
    • Ngân hàng
    • 31/05/2019

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC

    1. Tiếp nhận các hồ sơ tín dụng đầy đủ từ ĐVKD và Tái thẩm định và trình lên UBTD thông qua các hình thức họp hoặc email/văn bản.
    2. Tổ chức các cuộc họp UBTD.
    3. Theo dõi tình hình phê duyệt các hồ sơ; yêu cầu các ĐVKD giải trình/làm rõ các vấn đề theo yêu cầu của  UBTD; đôn đốc các thành viên UBTD cho ý kiến đầy đủ, kịp thời.
    4. Ghi chép Biên bản các cuộc họp Ủy ban hoặc tổng hợp các văn bản lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban;
    5. Trả kết quả phê duyệt hồ sơ cho ĐVKD và Tái thẩm định.
    6. Báo cáo Ủy ban việc thực hiện các Quyết định/Nghị quyết của các đơn vị;
    7. Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động của UBTD.
    8. Lưu giữ Quyết định/Nghị quyết của Ủy ban và các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động của Ủy ban;
    9. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của UBTD, Giám đốc Trung tâm TTĐ&PDTD và Lãnh đạo phòng PDTD.
    10. Các trách nhiệm khác theo quy định của PVcomBank.

    YÊU CẦU CÔNG VIỆC

    1. Kiến thức, kinh nghiệm:
    • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng,
    • Có Khá năng quản lý, lập kế hoạch, tổng hợp và phân tích.
    • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ ngân hàng;
    • Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả.
    1. Các kỹ năng:
    • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông;
    • Sáng tạo và liên tục cải tiến;
    • Làm việc theo nhóm;
    • Giải quyết vấn đề;
    • Tư duy logic;
    • Tinh thần đam mê nghiên cứu/học hỏi;
    • Khả năng thích nghi.
 • Nguồn: tuyendung.pvcombank.com.vn

Các bài đã đăng