Ngân hàng tuyển dụng > Sacombank

02/08/2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng [KIỂM TOÁN NỘI BỘ] KIỂM TOÁN VIÊN MẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí

[KIỂM TOÁN NỘI BỘ] KIỂM TOÁN VIÊN MẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

với chi tiết như sau:

    • Hồ Chí Minh
    • Nhân viên
    • Nhân viên chính thức
    • Đại học
    • 2 – 3 Năm
    • Lương thỏa thuận
    • CNTT – Phần mềm, CNTT – Phần cứng / Mạng, Kế toán / Kiểm toán, Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
    • HỘI SỞ
    • 25/08/2019

    Phúc Lợi

    •  Bảo hiểm
    •  Du Lịch
    •  Thưởng
    •  Chăm sóc sức khỏe
    •  Đào tạo
    •  Tăng lương

    Mô Tả Công Việc

    Trách nhiệm chính:

    • Thực hiện các công việc được phân công theo đúng chức năng, nghiệp vụ của Kiểm toán nội bộ, trong đó trách nhiệm chính là Kiểm toán, giám sát hoạt động, theo dõi chỉnh sửa sau kiểm toán của các đơn vị được phân công phụ trách.

    Công việc thực hiện:

    • Kiểm toán các Đơn vị (ĐV) được phân công, bao gồm kiểm toán theo kế hoạch và đột xuất;
    • Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các ĐV được phân công;
    • Theo dõi công tác chỉnh sửa của ĐV đối với kiến nghị của Kiểm toán nội bộ (KTNB) và các Cơ quan thanh tra Nhà nước;
    • Theo dõi, đánh giá công tác tự kiển tra chấn chỉnh của các ĐV được phân công;
    • Rà soát, đóng góp ý kiến chỉnh sửa quy định, quy trình của Ngân hàng;

    Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

    Yêu Cầu Công Việc

    • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán; CNTT
    • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT tối thiểu 02 năm.
    • Am hiểu về cơ cấu, cấu trúc mảng CNTT tại Ngân hàng (Phần mềm, phần cứng, An toàn bảo mật…)
    • Anh văn giao tiếp tốt, có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành
 • Nguồn: sacombankcareer.com

 

Các bài đã đăng