Ngân hàng tuyển dụng > Sacombank

26/07/2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng [TRUNG TÂM TÍN DỤNG] CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí

[TRUNG TÂM TÍN DỤNG] CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

với chi tiết như sau:

     • Hồ Chí Minh
     • Nhân viên
     • Nhân viên chính thức
     • Đại học
     • 2 – 3 Năm
     • Lương thỏa thuận
     • Bất động sản, Ngân hàng
     • HỘI SỞ
     • 18/08/2019

     Phúc Lợi

     •  Bảo hiểm
     •  Du Lịch
     •  Thưởng
     •  Chăm sóc sức khỏe
     •  Đào tạo
     •  Tăng lương

     Mô Tả Công Việc

     Ứng viên ứng tuyển vào các bộ phận tùy theo năng lực, cụ thể:

     1. Thẩm định Dự án:
     • Thực hiện thẩm định tính pháp lý, tính khả thi và tính hiệu quả của các dự án Sacombank đồng tài trợ:
      • Xác minh, thu thập thông tin liên quan phục vụ cho công tác thẩm định, tái thẩm định
      • Đưa ra ý kiến nhận xét và đề xuất tham mưu về các dự án phụ trách thẩm định
     • Theo dõi, giám sát công tác quản lý của Chi nhánh/Sở giao dịch đối với từng dự án đầu tư do Sacombank tài trợ.
     • Đánh giá, báo cáo, đề xuất phù hợp công tác cho vay, quản lý các dự án đầu tư sau tài trợ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro cho Ngân hàng.
     • Thẩm định, tái thẩm định các hồ sơ tài trợ đầu tư kinh doanh chứng khoán, trái phiếu, góp vốn kinh doanh.
     • Hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư cho Chi nhánh/Sở giao dịch.
     • Tham gia thẩm định, tái thẩm định các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cấp thẩm quyền.
     • Tham gia đánh giá Tổ chức tín dụng, đơn vị phát hành chứng khoán nợ.
     • Tham gia nhóm nghiên cứu đánh giá, đề xuất cải tiến loại hình đầu tư.
     1. Thẩm định Thương mại:
     • Thực hiện tái thẩm định các hồ sơ có liên quan đến hoạt động tài trợ thương mại, cho vay cá nhân tiêu dùng, chuyển nhượng bất động sản, cho vay cá nhân/doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và một số nhu cầu vốn khác:
      • Thực hiện thẩm định các hồ sơ theo phân công và yêu cầu của cấp có thẩm quyền
      • Xác minh, thu thập thông tin liên quan phục vụ cho công tác thẩm định, tái thẩm định
      • Kiểm tra, đối chiếu danh mục cho vay trong quá trình thẩm định
     • Đưa ra ý kiến nhận xét và đề xuất tham mưu về các hồ sơ tín dụng phụ trách thẩm định
     • Hỗ trợ chi nhánh trong công tác thẩm định và thiết lập hồ sơ cấp tín dụng cho khách hàng
     • Hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định cho CN/SGD cũng như hướng dẫn công tác thẩm định hồ sơ, hồ sơ lớn, phức tạp
     • Tham gia nhóm nghiên cứu đánh giá, đề xuất cải tiến sản phẩm tín dụng
     • Lập báo cáo định kỳ về công tác thẩm định

     Yêu Cầu Công Việc

     • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính tín dụng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
     • Tối thiểu 2- 3 năm kinh nghiệm công tác trong mảng Tín dụng, đặc biệt là tín dụng doanh nghiệp
     • Am hiểu Luật và các quy định của Nhà nước về Tín dụng, công tác cấp tín dụng.
     • Ưu tiên giới tính Nam
 • Nguồn: sacombankcareer.com

Các bài đã đăng