Ngân hàng tuyển dụng > Techcombank

11/07/2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (IT QM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo Chất lượng Công nghệ (IT QM), cụ thể như sau:    

Ngành nghề CNTT – Phần mềm, CNTT – Phần cứng / Mạng, Vận hành và Công nghệ ngân hàng, Quản lý chất lượng (QA/QC)
Mức lương Lương thỏa thuận
Cấp bậc Nhân viên
Nơi làm việc Hà Nội
Kinh nghiệm 1-5 Năm
Hạn chót nhận hồ sơ-  31/12/2019
Mô tả công việc 1. Trách nhiệm trong xây dựng hệ thống chất lượng:

Trực tiếp xây dựng hoặc tư vấn các đơn vị xây dựng các văn bản chất lượng (chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, checklist).

Ban hành/Hỗ trợ ban hành các văn bản chất lượng.

Xây dựng các chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng cho các hoạt động.

Quản lý hệ thống văn bản chất lượng.

2. Trách nhiệm trong kiểm soát chất lượng:

Thực hiện kiểm tra chốt chặn trong một số quy trình quan trọng.

Đánh giá tuân thủ các quy trình.

Đo lường các chỉ tiêu chất lượng.

Lập các báo cáo chất lượng.

Đào tạo, truyền thông, hướng dẫn cán bộ nhân viên cách thực hiện theo quy trình

3.Trách nhiệm trong cải tiến hệ thống chất lượng:

Định kỳ rà soát các quy trình, quy định để cập nhật cho phù hợp với thực tế.

Đề xuất và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng.

4. Các trách nhiệm khác:

Tham gia các dự án theo phân công.

Tham gia xử lý rủi ro theo phân công

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý

Yêu cầu công việc – Bằng cấp/Nghiệp vụ: Chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông.

Am hiểu về ít nhất một lĩnh vực công nghệ thông tin (phát triển phần mềm, vận hành hệ thống, quản lý dự án, đảm bảo an ninh thông tin).

Am hiểu ít nhất một trong các hệ thống Quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CMMI, ITIL, …)

Kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT & Quản lý Chất lượng CNTT

Thành thạo các nghiệp vụ quản lý chất lượng (xây dựng, triển khai, đánh giá, đo lường các qui trình)

Biết cách áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng: ISO9000, CMMI, ITIL, …

Thành thạo trong việc tổ chức thông tin và làm báo cáo

Nguồn: techcombankjobs.com

Các bài đã đăng