Ngân hàng tuyển dụng > Techcombank

16/05/2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán- Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán- Khối Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

Ngành nghề Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng
Mức lương Lương thỏa thuận
Cấp bậc Nhân viên
Nơi làm việc Hà Nội
Kinh nghiệm 3-5 Năm
Hạn chót nhận hồ sơ–  07/06/2019
Mô tả công việc Hỗ trợ xây dựng, hỗ trợ triển khai kế hoạch hành động hàng năm bộ phận Quản lý hiệu quả kênh bán và LLB:

Hỗ trợ xây dựng, hỗ trợ triển khai kế hoạch/ chương trình hành động hàng năm bộ phận Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán

Hỗ trợ quản lý kết quả triển khai kế hoạch/ chương trình hành động mảng Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán của Khối BB

Quản lý/ hỗ trợ quản lý hiệu quả kênh bán, LLB, LL HTB trong phạm vi được phân công:

Hỗ trợ phân bổ kế hoạch kinh doanh/ KPI mảng BB xuống Miền/ Vùng/ CN/ LLB, LL HTB

Giám sát, quản lý việc thực hiện KPI mảng BB của Miền/ Vùng/ CN/ LLB, LL HTB trong phạm vi được phân công

Theo dõi, đánh giá, đo lường KPI của LLB/ LL HTB trong phạm vi được phân công

Truyền thông về KPI, truyền thông kết quả đánh giá KPI định kỳ của Miền/ Vùng/ CN/ LLB/ LL HTB

Đề xuất các giải pháp, công cụ, chương trình khen thưởng, nhằm thúc đẩy hiệu quả của Miền/ Vùng/ CN/ RM/ LL HTB

Hỗ trợ xây dựng định biên LLB, LL HTB đến từng Miền/ Vùng/ CN

Tham gia phối hợp với SnD và HR trong việc:

+ Lên kế hoạch tuyển dụng LLB, LL HTB tổng thể

+ Theo dõi kết quả triển khai kế hoạch tuyển dụng tổng thể

Yêu cầu công việc Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh. Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên

Hiểu cách thức xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động (KRA/ KPI)

Hiểu cách thức phân bổ chỉ tiêu kinh doanh

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm tại các vị trí liên quan lĩnh vực quản trị kinh doanh/ quản lý bán hàng/ quản lý lực lượng bán (LLB)/ kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN

Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương

– Các kỹ năng chuyên môn: Khả năng xây hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và phân bổ chỉ tiêu đối với kênh bán/ LLB/ LL hỗ trợ bán

Nguồn: techcombankjobs.com

Các bài đã đăng