Ngân hàng tuyển dụng > Techcombank

24/05/2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên dự án

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên dự án, cụ thể như sau:    

Ngành nghề Chiến lược và phát triển ngân hàng, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Ngân hàng, Quản trị rủi ro
Mức lương Lương thỏa thuận
Cấp bậc Nhân viên
Nơi làm việc Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm 1-3 Năm
Hạn chót nhận hồ sơ Không giới hạn
Mô tả công việc Tham gia các dự án chiến lược, cải tiến của Khối S&D; dự án liên quan đến hoạt động của Khối S&D do khối khác chủ trì với vai trò thành viên.

1. Tổ chức triển khai các công tác dự án được giao:

– Hiểu rõ mục tiêu triển khai, phạm vi ảnh hưởng, đối tượng tác động và thực hiện tốt các công việc trong từng giai đoạn của dự án

– Thực hiện các khảo sát, thu thập ý kiến/ dữ liệu, phân tích, tính toán các lợi ích tài chính/ phi tài chính của đề xuất/ dự án

– Thảo luận, thống nhất quan điểm, đề xuất ý tưởng/ giải pháp cải tiến/ thay thế

– Nghiên cứu áp dụng các phương pháp/ công cụ mới theo yêu cầu hoặc trong quá trình triển khai; đánh giá tổng quan tính khả thi, rủi ro có thể phát sinh và tiếp tục cải tiến/ điều chỉnh

– Lên kế hoạch thực hiện đối với các trách nhiệm dự án được phân công và tổ chức triển khai áp dụng thực tế và đảm bảo tiến độ hoàn thành

– Lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả đối với từng yêu cầu, thực hiện các bản tin truyền thông đến đối tượng áp dụng

– Tiếp nhận và xử lí các công việc/ giải đáp các thắc mắc phát sinh sau qua trình triển khai dự án

– Thực hiện các báo cáo tình trạng/ kết quả triển khai từng giai đoạn thực hiện

– Đầu mối tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai của tất cả các dự án trong Khôi

– Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng dự án

2. Tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng

Yêu cầu công việc Bằng cấp/Nghiệp vụ

– Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương…Ưu tiên trình độ trên đại học chuyên ngành quản lý.

– Ngoại ngữ (Tiếng Anh TOEIC tối thiểu cấp độ 3 – 550 điểm hoặc các chứng chỉ khác tương đương )

Kiến thức chuyên môn:

– Am hiểu kiến thức quản trị dự án.

– Am hiểu hệ thống sản phẩm và quản lý dịch vụ ngân hàng bán lẻ và SME.

Kinh nghiệm:

– Kinh nghiệm quản lý và triển khai dự án

– Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý/ trực tiếp triển khai các dự án chiến lược của ngân hàng

Nguồn: techcombankjobs.com

Các bài đã đăng