Ngân hàng tuyển dụng > Techcombank

27/05/2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp, cụ thể như sau:    

Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Ngân hàng, Dịch vụ khách hàng, Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng doanh nghiệp lớn, Quản lý điều hành, Giáo dục / Đào tạo, Khách hàng định chế tài chính, Tài chính / Đầu tư, Quản trị Nguồn nhân lực, Xuất nhập khẩu, Bảo hiểm, Luật / Pháp lý, Tiếp thị trực tuyến, Thu mua / Vật tư, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Quản lý dự án, Bất động sản, Quản trị rủi ro, Nhà hàng / Khách sạn, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Chứng khoán, Bán hàng và Kênh phân phối, Bán hàng / Kinh doanh, Ngân hàng giao dịch
Mức lương Lương cạnh tranh
Cấp bậc Nhân viên
Nơi làm việc Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái
Kinh nghiệm 2-3 năm
Hạn chót nhận hồ sơ-  30/06/2019
Mô tả công việc Mục tiêu: Triển khai bán các sản phẩm bán lẻ và các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân để đạt được chỉ tiêu được giao cho cá nhân và cho đơn vị.

A. Chức năng, nhiệm vụ

1. Công việc chính:

a. Đối tượng Khách hàng được quản lý: 

– Khách hàng cá nhân do chuyên viên khách hàng cá nhân tự phát triển.

– Khách hàng lớn do đơn vị phân công.

– Hướng tới khai thác phân khúc khách hàng có thu nhập từ 10 triệu/tháng trở xuống.

b. Phát triển Khách hàng, bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân:

– Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng.

– Lập kế họach công việc hàng ngày.

– Lên lịch hẹn gặp khách hàng để giới thiệu và chào bán sản phẩm.

– Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài, khảo sát thị trường, thu thập thông tin đối thủ cạnh  tranh.: (chiếm gần 70% thời gian làm việc/ngày).

– Thực hiện gọi điện cho khách hàng mới và khách hàng  hiện tại của đơn vị.

– Chốt bán hàng.

– Đảm bảo sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt  bán những sản  phẩm tín dụng với khách hàng (ví dụ: thu  thập hồ sơ, làm tờ trình, chuyển hồ sơ khách hàng cho PCC, CCA) .

 c. Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ khách hàng  sau giải ngân:

– Bàn giao đầy đủ hồ sơ khách hàng và danh mục khách hàng cho  đầu mối chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân chăm  sóc, khai  thác bán  chéo  và  quản  lý nợ khách hàng  sau  khi hoàn thiện thủ tục giải ngân.

d. Kiểm soát sau vay:

– Định kỳ theo quy định của các sản  phẩm  tín dụng/quy định kiểm soát sau vay thực hiện đánh giá khách hàng, kiểm soát mục đích sử dụng vốn của khách hàng, lập tức thông báo ngay cho các bộ phận liên quan khi khách hàng  có vấn  đề về tình  hình  tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn.v.v…

e. Xử lý nợ:

– Đối với các khoản  nợ có vấn đề, có trách nhiệm  phối hợp với chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân/HUB xử lý nợ/AMC trong quá trình xử lý nợ của khách hàng.

f. Báo cáo:

– Báo cáo hoạt động  bán  hàng theo yêu cầu của Giám đốc khách hàng cá nhân.

– Cập nhật kết quả bán hàng ngày lên hệ thống theo quy định.

– Đảm bảo sự chính xác về số liệu cung cấp.

– Cung cấp dịch vụ và hoạt động bán hàng tại chi nhánh nêu được yêu cầu

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm / GĐ khách – hàng cá nhân

B. Trách nhiệm

– Tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho vị trí Chuyên viên khách hàng theo từng thời kỳ và các nội quy qquy định khác của Ngân hàng

– Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

– Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của Techcombank

Yêu cầu công việc A/ Báo cáo công việc

– Cấp lãnh  đạo trực tiếp: Trưởng nhóm  khách hàng cá nhân/ Giám đốc Khách hàng cá nhân/Giám đốc Chi nhánh.

– Quan hệ nội bộ: priority (tại CN hoặc Khối PFS), DVKH, SME ,PCC (Khối CAD), CCA, IT (Khối O&T). Bộ phận định giá (Khối QTRR), AMC

– Quan hệ bên ngoài: khách hàng cá nhân

B/ Kinh nghiệm và năng lực

– Bằng cấp và chuyên ngành: Tốt  nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính  ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm bán hàng

– Ngoại ngữ: tiếng Anh (TOEIC từ 405 điểm trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương

– Yêu cầu khác: ngoại hình dễ nhìn.

– Khả năng tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng,

Nguồn: techcombankjobs.com

Các bài đã đăng