Ngân hàng tuyển dụng > Techcombank

27/05/2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc dịch vụ ngân hàng ưu tiên (Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ ngân hàng ưu tiên (Làm việc tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc), cụ thể như sau:    

Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, Tài chính kế hoạch, Ngân hàng, Dịch vụ khách hàng, Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng doanh nghiệp lớn, Khách hàng định chế tài chính, Tài chính / Đầu tư, Vận hành và Công nghệ ngân hàng, Luật / Pháp lý, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Quản lý dự án, Bất động sản, Nhà hàng / Khách sạn, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Chứng khoán, Bán hàng và Kênh phân phối, Bán hàng / Kinh doanh, Nguồn Vốn và Thị trường Tài chính, Ngân hàng giao dịch
Mức lương Lương cạnh tranh
Cấp bậc Giám đốc
Nơi làm việc Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Thái Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Ninh Bình, Nghệ An, Nam Định
Kinh nghiệm 3 – 5 Năm
Hạn chót nhận hồ sơ 30/06/2019
Mô tả công việc I/ Mục tiêu:

Điều hành, quản lý, giám sát tất cả các hoạt động của phòng Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên tại chi nhánh để đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao.

II/ Trách nhiệm chính:

* Làm việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Ngân hàng
* Tham gia xây dựng kế hoạch/đề xuất chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kinh doanh, kế hoạch kinh doanh cho tổng thể dịch vụ ngân hàng ưu tiên của Techcombank.
* Triển khai chiến lược kinh doanh và thực hiện kế hoạch kinh doanh cho dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại chi nhánh phụ trách.
* Đề xuất chính sách nhân sự/lương kinh doanh cho PRM và đội ngũ bán hàng mình phụ trách theo từng thời kỳ để đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao.
* Giám sát PRM và đội ngũ bán hàng mình phụ trách theo từng thời kỳ trong các công việc vận hành thường ngày/ các chương trình thúc đẩy bán nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh tại những chi nhánh mình phụ trách.
* Quản lý PRM và đội ngũ bán hàng mình phụ trách theo từng thời kỳ về các vấn đề nhân sự để đạt chỉ tiêu kinh doanh tại những chi nhánh mình phụ trách.
* Đề xuất cải tiến các quy trình, dịch vụ sản phẩm hiện tại nhằm đạt các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
* Phối hợp với các phòng ban liên quan trong chi nhánh mình phụ trách nhằm đạt các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
* Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu từng thời kỳ.
* Thực hiện các công việc khác liên quan khi được Giám đốc Kinh doanh Vùng dịch vụ ngân hàng ưu tiên của PBC/ Giám đốc Chi nhánh yêu cầu.
* Được đánh gía kết quả công việc định kỳ và cuối năm theo KPI được giao bởi PBC với trọng số 70% và Giám đốc  CN với trọng số 30%

III/ Báo cáo công việc:

– Cấp lãnh đạo chức năng: Giám đốc Kinh doanh Vùng Dịch vụ ngân hàng ưu tiên-

– Cấp lãnh đạo quản lý:  Giám đốc chi nhánh

– Cấp báo cáo trực tiếp:  Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (PRM), Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên kiêm nhiệm (SRM), Trợ lý Chuyên viên Quan hệ Ngân hàng Ưu tiên (Service RM)

– Cấp báo cáo gián tiếp:  Giao dịch viên, Kiểm soát viên tại khu vực chuyên biệt DVNHƯT của chi nhánh phụ trách

– Quan hệ nội bộ: các trung tâm thuộc khối PFS; các trung tâm, đơn vị kinh doanh thuộc khối S&D; khối SME,…

– Quan hệ bên ngoài: Khách hàng cá nhân

Yêu cầu công việc 1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
Có kiến thức về sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng Priority tại Techcombank, các quy trình và quy định về pháp luật.

2. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm trong ngành tài chính ngân hàng. Ưu tiên kinh nghiệm tại vị trí tương đương

3. Điểm Tiếng Anh TOEIC 605-780

Nguồn: techcombankjobs.com

Các bài đã đăng