Ngân hàng tuyển dụng > Techcombank

27/05/2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Phó giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau:    

Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, Tài chính kế hoạch, Ngân hàng, Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng doanh nghiệp lớn, Quản lý điều hành, Khách hàng định chế tài chính, Tài chính / Đầu tư, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Chứng khoán, Bán hàng và Kênh phân phối, Bán hàng / Kinh doanh, Ngân hàng giao dịch
Mức lương Lương thỏa thuận
Cấp bậc Phó Giám đốc
Nơi làm việc Hà Tĩnh
Kinh nghiệm 5-7 năm
Hạn chót nhận hồ sơ-  15/06/2019
Mô tả công việc I/ Mục tiêu:

Hỗ trợ Giám đốc chi nhánh trong công tác quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo đạt hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và xây dựng nền tảng tại chi nhánh.

II/ Trách nhiệm công việc:

Hỗ trợ GĐCN trong các mảng công việc sau (theo phân công của GĐCN):

1. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh:

– Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Techcombank từng thời kỳ.

– Thực hiện giao chỉ tiêu, điều phối, hỗ trợ, kèm cặp, giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch của cán bộ nhân viên tại chi nhánh.

– Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại đơn vị.

– Đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các dịch vụ của ngân hàng.

– Các hoạt động hàng ngày:

– Đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động bán tại đơn vị

– Hướng dẫn đội ngũ bán hàng tại đơn vị

– Phê duyệt và ký các khoản cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền

– Phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền

– Kết hợp với các đơn vị bán khác và  Khối S&D nhằm đảm bảo hoạt động bán hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng.

– Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh theo từng thời kỳ.

2. Quản trị rủi ro và tuân thủ

– Triển khai đồng bộ công tác Quản trị rủi ro và  tuân thủ tại chi nhánh

– Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

– Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đầy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng.

– Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề và xử lý nợ có vấn đề tại đơn vị.

– Tổ chức triển khai các công tác nhắc nợ/thu hồi nợ thường xuyên tại đơn vị.

– Đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức mới nhằm cải thiện nợ có vấn đề tại đơn vị cho Giám đốc đơn vị.

3. Công tác quản lý chất lượng dịch vụ:

– Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng.

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát  chất lượng dịch vụ tại các vị trí công tác đặc biệt, các vị trí trực tiếp tiếp xúc với khách hàng trong đơn vị.

– Lên kế hoạch định kỳ trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn  khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ tăng cường  chất lượng dịch vụ  tại đơn vị.

4. Công tác quản lý nguồn nhân lực:

Công tác quản lý nguồn lực (điều phối nhân lực, đào tạo, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) của chi nhánh, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng:

– Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ trong đơn vị thực hiện theo đúng chủ trương, – định hướng phát triển của hệ thống.

– Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng.

– Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.

– Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên,  bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho đơn vị.

– Báo cáo trực tiếp Giám đốc chi nhánh trong công tác định kỳ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại đơn vị theo quy định

5. Công tác văn hóa tổ chức:

– Đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị theo đúng 3 nguyên tắc: công bằng, minh bạch và tôn trọng.

– Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức.

– Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.

Yêu cầu công việc III/ Báo cáo công việc:

– Cấp lãnh đạo trực tiếp:  Giám đốc  chi nhánh

– Cấp báo cáo trực tiếp:  Giám đốc Mảng trong CN (hoặc theo phân công cụ thể của GĐCN)

– Quan hệ nội bộ: các cán bộ trong chi nhánh;  Khối BB, Khối PFS, Khối QTRR, Khối Treasury, Khối O&T, Công ty quản lý tài sàn AMC, Khối WB, Khối Marketing, Khối HR, Khối Corm and Legal.

– Quan hệ bên ngoài Khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, các cơ quan hành chính tại địa phương; đối thủ cạnh tranh…

IV/ Kinh nghiệm và năng lực: 

– Bằng cấp: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan

– Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm  kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí Giám đốc mảng SME/PFS (hoặc tương đương)

– Kiến thức: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của Techcombank; Quy trình, Quy chế khác của Techcombank; Quy định của pháp chế.

– Ngoại ngữ: tiếng Anh (TOEIC từ cấp 3 trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương.

– Yêu cầu khác: Khả năng tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm văn phòng, tài chính ngân hàng

Nguồn: techcombankjobs.com

Các bài đã đăng