Ngân hàng tuyển dụng > TPBank

22/07/2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng NHÂN VIÊN/CV/CVC QUẢN TRỊ RỦI RO VẬN HÀNH (NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG SỐ) – KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí

NHÂN VIÊN/CV/CVC QUẢN TRỊ RỦI RO VẬN HÀNH (NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG SỐ) – KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO

cụ thể như sau:

Mã công việc: 2019/451 Số năm kinh nghiệm: 1
Địa điểm: Hà Nội Giới tính: Bất kỳ
Số lượng cần tuyển: 2 Độ tuổi: 24-28
Thời gian làm việc: toanthoigian Ngày hết hạn: 05/08/2019
Trình độ ứng viên: Đại học
Mô tả công việc:
– Phân tích, đánh giá và tư vấn giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro đối với các quy trình, quy chế, quy định sản phẩm, hướng dẫn, BRD, dự án mới … của Ngân hàng liên quan tới mảng nghiệp vụ Ngân hàng số
– Thực hiện đánh giá độc lập các quy trình, sản phẩm, hoạt động …. liên quan tới Ngân hàng số trong quá trình triển khai để nhận diện rủi ro đã/đang/tiềm ẩn phát sinh và đề xuất kế hoạch hành động nhằm phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro
– Triển khai thực hiện, theo dõi giám sát các chỉ số rủi ro trọng yếu liên quan đến mảng nghiệp vụ Ngân hàng số và kế hoạch khắc phục khi chỉ số vượt ngưỡng
– Phối hợp với các Khối/phòng/ban nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, rà soát, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, giải pháp hạn chế rủi ro … đối với những sự kiện rủi ro hoạt động phát sinh thuộc mảng Ngân hàng số.

Yêu cầu công việc:

– Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao (Ngân hàng số, thẻ) ở các ngân hàng hoặc tổ chức trung gian thanh toán
– Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trực tiếp hoặc làm quản trị rủi ro hoạt động liên quan tới mảng Ngân hàng số; hoặc làm thiết kế sản phẩm, quản trị vận hành, tổ chức triển khai các sản phẩm Ngân hàng số.
– Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng / Công nghệ thông tin ..hoặc chuyên ngành liên quan.
– Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
– Yêu thích và có hiểu biết sâu, rộng về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số cũng như các ứng dụng / sản phẩm công nghệ số.
– Chấp nhận đào tạo đối với vị trí Nhân viên

 

Các bài đã đăng