Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

23/07/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Nhận diện Rủi ro Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Nhận diện Rủi ro Tín dụng

, chi tiết như sau:  

 

Khối / Ban Khối Quản trị rủi ro
Lĩnh vực Quản lý tín dụng
Địa điểm Hồ Chí Minh
Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian)
Thời hạn ứng tuyển 31/07/2019
Số lượng cần tuyển 2
Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm (i) Theo dõi và quản trị diễn biến của các khoản vay nhằm hạn chế dịch chuyển nợ từ nhóm 1 sang nhóm 2-5 và hạn chế rủi ro cho danh mục Khách hàng cá nhân (KHCN) và Khách hàng doanh nghiệp (KHDN); (ii) Trao đổi với các đơn vị kinh doanh (ĐVKD) và đàm phán với khách hàng (cùng ĐVKD) để thu thập thông tin và đề xuất phương án thu nợ hiệu quả nhất.

Trách nhiệm:

  • Đối với khách hàng nhóm 1 rủi ro cao: Tạo danh sách khách hàng rủi ro cao (watch-list) cho danh mục KHCN/KHDN và theo dõi; Trình báo cáo hành động watch-list tới Giám đốc Phòng để rà soát hàng tuần; Truyền thông, Phối hợp thường xuyên cùng ĐVKD để gặp gỡ, nắm bắt thông tin khách hàng và kịp thời đưa ra những hành động cần thiết;
  • Đối với khách hàng nhóm 1 quá hạn (1 – 9 ngày): Xây dựng quy trình quản lý, trực tiếp quản trị và theo dõi các khoản vay quá hạn nhóm 1 của KHCN và KHDN bao gồm nhưng không hạn chế trong: cung cấp các cảnh bảo sớm tới ĐVKD, liên lạc trực tiếp ĐVKD/ khách hàng (kết nối với ĐVKD) nhằm thu hồi nợ, hành động (cấu trúc nợ / yêu cầu chuyển giao thu hồi nợ) nếu cần thiết;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng/Kinh tế/Tài chính;
  • Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tín dụng, thẩm định, giám sát, và phân tích tài chính;
  • Hiểu biết về pháp luật, cơ chế chính sách về hoạt động Ngân hàng, các phương pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng & các quy trình, chính sách tín dụng;
  • Hiểu vai trò của tín dụng và phục hồi tín dụng trong hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh;
  • Hiểu biết về thị trường tín dụng cá nhân/ doanh nghiệp và các điều luật liên quan;
  • Kỹ năng Tiếng Anh tốt.


Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng