Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

18/06/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên

, chi tiết như sau:  

 

Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ – Truyền thống
Lĩnh vực Quản lý Khách hàng/Kinh doanh
Địa điểm Nghệ An
Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian)
Thời hạn ứng tuyển 30/06/2019
Số lượng cần tuyển 7
Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm (i) triển khai bán sản phẩm huy động, tài khoản, bảo hiểm và thẻ(ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật.

Trách nhiệm:

 • Tư vấn và bán các sản phẩm  huy động, tài khoản, bảo hiểm và thẻ cho khách hàng;
 • Thực hiện cho vay cầm cố chứng từ có giá.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;
 • Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng;
 • Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế;
 • Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và bảo hiểm (đối với Chuyên viên)/ 3-4 năm (đối với Chuyên viên chính)/ 5 năm (đối với Chuyên viên cao cấp)
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng và các quy trình, chính sách liên quan;
 • Tư cách đạo đức tốt và liêm chính;
 • Hình thức ưa nhìn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.


Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng