Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

23/04/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mua bán và Khai thác tài sản (AMC)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mua bán và Khai thác tài sản (AMC)

, chi tiết như sau:  

Ứng tuyển ngay

 

 

 

 

 

Khối / Ban AMC
Lĩnh vực Quản lý Tài sản
Địa điểm Hà Nội
Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian)
Thời hạn ứng tuyển 16/05/2019
Số lượng cần tuyển 1
Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ mua bán tài sản và khai thác các tài sản theo chỉ đạo của Giám đốc phòng để hoàn thành KPI được giao.

Trách nhiệm:

 • Tiếp nhận, quản lý các tài sản theo ủy thác của VIB và các ĐVKD của VIB.
 • Nhận ủy quyền của khách hàng để bán các tài sản cầm cố, thế chấp tại ngân hàng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ khai thác, cho thuê các tài sản và mua bán các tài sản khác theo yêu cầu của VIB và VIBAMC.
 • Tham gia hỗ trợ xây dựng quy định,  quy trình  về mua bán và khai thác tài sản, hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.
 • Phối hợp với ĐVKD hướng dẫn các Khách hàng của VIB thực hiện tuân thủ về quy định  mua bán TSBĐ.
 • Phối hợp với các Phòng/ Ban chức năng của nội bộ VIB và các đơn vị bên ngoài theo phân công của Giám đốc phòng trong các hoạt động liên quan đến mua bán tài sản.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công của Giám đốc Phòng.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành  kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, hoặc các trường kỹ thuật.
 • Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan đến công tác kinh doanh BĐS, mua bán và Khai thác tài sản.
 • Có kiến thức căn bản về tài chính ngân hàng, về thị trường bất động sản, hàng hóa .
 • Cẩn thận, chu đáo, trung thực, chịu được áp lực công việc.
 • Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt.
 • Kỹ năng tin học văn phòng.
 • Ưu tiên người có khả năng ngoại ngữ.


Nguồn: careers.vib.com.v
n

Các bài đã đăng