Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

14/02/2020

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Phân tích Giải pháp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Giải pháp

, chi tiết như sau:  

 

Khối / Ban Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Địa điểm Hà Nội
Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian)
Thời hạn ứng tuyển 05/03/2020
Số lượng cần tuyển 1
Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá và tư vấn các giải pháp, kỹ thuật chi tiết trên các tài liệu nghiệp vụ (BRD) dựa trên yêu cầu của các đơn vị đảm bảo tiết kiệm chi phí và cập nhật xu hướng công nghệ trên thế giới.

Trách nhiệm:

 • Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch của Bộ phận theo định hướng của Phòng Chuyển giao Công nghệ và Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng;
 • Phân tích, đánh giá và tư vấn các giải pháp công nghệ, kỹ thuật chi tiết trên các tài liệu nghiệp vụ (BRD) dựa trên yêu cầu của các đơn vị đảm bảo tiết kiệm chi phí và cập nhật xu hướng công nghệ trên thế giới;
 • Giám sát và hoàn thành các hạng mục công việc bao gồm việc kiểm soát chất lượng và xác nhận kết quả với các bên có trách nhiệm;
 • Kiểm soát các rủi ro phát sinh liên quan phạm vi công việc của Bộ phận;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học  trở lên chuyên ngành CNTT, QTKD, Kinh tế
 • Tối thiểu kinh nghiệm 4 năm (đối với Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (đối với Chuyên viên chính)/ 2 năm (đối với Chuyên viên)  trong lĩnh vực phân tích giải pháp trong ngành tài chính ngân hàng;
 • Knh nghiệm chuyên sâu về một hoặc nhiều giải pháp Ngân hàng lõi, ngân hàng số và các hệ thống sử dụng trong ngân hàng;
 • Kinh nghiệm và hiểu biết về quy trình phát triển giải pháp công nghệ;
 • Kỹ năng quản trị dự án;
 • Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;
 • Tiếng Anh giao tiếp (Nói và Viết) tốt.


Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng