Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

14/02/2020

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Phát triển Hệ thống Ngân hàng lõi

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng

Chuyên viên Cao cấp Phát triển Hệ thống Ngân hàng lõi

, chi tiết như sau:  

 

Khối / Ban Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Địa điểm Hà Nội
Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian)
Thời hạn ứng tuyển 05/03/2020
Số lượng cần tuyển 1
Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm (i) Thiết kế, phát triển ứng dụng cho hệ thống ngân hàng lõi và các hệ thống liên quan; (ii) Vận hành các ứng dụng thuộc quản lý của Đơn vị hoạt động ổn định; (iii) Tìm hiểu, nghiên cứu các xu hướng, công cụ mới để đưa ra các tư vấn, giải pháp phù hợp.

Trách nhiệm:

 • Thực hiện các yêu cầu phát triển, tích hợp ứng dụng cho toàn hàng;
 • Tham gia triển khai dự án AML và các dự án khác theo phân công;
 • Vận hành, bảo trì ứng dụng AML và các ứng dụng khác thuộc phạm vi phụ trách của Đơn vị, đảm bảo các ứng dụng hoạt động ổn định;
 • Tìm hiểu, nghiên cứu các xu hướng, công cụ mới để đưa ra các tư vấn, giải pháp phù hợp phục vụ hỗ trợ kinh doanh của VIB;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Cử nhân trở lên chuyên ngành Khoa học máy tính, CNTT hoặc Toán Tin;
 • Tối thiểu 4 năm (Chuyên viên cao cấp)/2 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm phát triển ứng dụng, tích hợp hệ thống;
 • Kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ phát triển bậc cao: Oracle Form/Report, C# – ASP.Net, Java, PL/SQL, Store Procedure,…;
 • Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle, hoặc Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB,…;
 • Hiểu biết về nghiệp vụ nghiệp vụ AML là một lợi thế
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
 • Tiếng Anh: khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.


Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng