Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

11/07/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý Hoạt động chi nhánh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng

Chuyên viên cao cấp Quản lý Hoạt động chi nhánh

, chi tiết như sau:  

 

Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ – Truyền thống
Lĩnh vực Vận hành
Địa điểm Hồ Chí Minh
Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian)
Thời hạn ứng tuyển 31/07/2019
Số lượng cần tuyển 1
Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm (i) triển khai các chương trình kế hoạch hành động của Hội sở đến các Đơn vị kinh doanh và (ii) hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh giải đáp thắc mắc về các chính sách thưởng kinh doanh, quy trình bán hàng dịch vụ và chính sách tín dụng.

Trách nhiệm:

 • Xây dựng các quy định và quy trình phục vụ cho hoạt động vận hành Đơn vị kinh doanh (ĐVKD) của Khối NHBL;
 • Triển khai các chương trình kế hoạch hành động của Hội sở đến các Đơn vị kinh doanh đảm bảo đúng phạm vi và tiến độ đề ra;
 • Là đầu mối tiếp nhận các sản phẩm dịch vụ của Khối NHBL để truyền đạt lại cho DVKH các quy trình bán hàng, thao tác nghiệp vụ trên hệ thống core của ngân hàng;
 • Tham gia các dự án cải tiến quy trình trong nội bộ Khối NHBL nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của DVKH;
 • Hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh giải đáp thắc mắc về các chính sách thưởng kinh doanh, quy trình bán hàng dịch vụ, chính sách tín dụng và các công cụ quản lý bán hàng hiệu quả đồng thời tiếp thu và đề xuất các sáng kiến của Đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực bán hàng của Khối NHBL;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Cử nhân. Chuyên ngành: Tài chính & Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
 • Tối thiểu kinh nghiệm 5 năm (Chuyên viên cao cấp) về quản lý kinh doanh NHBL tại các tổ chức tài chính danh tiếng;
 • Am hiểu về thị trường KHCN, nhu cầu khách hàng, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, chính sách và quy định ngân hàng, hệ thống hoạt động ngân hàng;
 • Kiến thức chuyên sâu về hoạt động kinh doanh của Khối NHBL;
 • Kỹ năng tư duy chiến lược, sáng tạo tốt;
 • Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả & kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng giao tiếp & xây dựng quan hệ tốt;
 • Thành thạo tiếng Anh.


Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng