Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

15/05/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên Hỗ trợ sau Giao dịch nguồn vốn

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng

Chuyên viên chính/Chuyên viên Hỗ trợ sau Giao dịch nguồn vốn

, chi tiết như sau:  

 

Khối / Ban Khối Nghiệp vụ Tổng hợp – Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
Lĩnh vực Vận hành
Địa điểm Hà Nội
Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian)
Thời hạn ứng tuyển 23/05/2019
Số lượng cần tuyển 1
Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ sau giao dịch Khối Nguồn vốn bao gồm kinh doanh ngoại hối, nguồn vốn và đầu tư.

Trách nhiệm:

 • Thực hiện tất cả các điều kiện phê duyệt trước khi xử lý giao dịch: hạn mức đối tác, điều kiện thực hiện giao dịch, thẩm quyền…, đảm bảo giao dịch tuân thủ tất cả các điều kiện phê duyệt của cấp thẩm quyền.
 • Thực hiện quá trình soạn thảo hợp đồng/xác nhận giao dịch, các lệnh đặt mua, bán trái phiếu/cổ phiếu, xử lý điện xác nhận giao dịch qua hệ thống SWIFT, các lệnh điều vốn từ các tài khoản Nostro để thực hiện giao dịch của Khối Nguồn vốn và ngoại hối đảm bảo tính pháp lý, tính chính xác và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của VIB.
 • Thực hiện quá trình ghi nhận dữ liệu của hệ thống bao gồm hạch toán kế toán, thanh toán đối với các nghiệp vụ thuộc các giao dịch nguồn vốn, ngoại hối và đầu tư phát sinh hàng ngày.
 • Thực hiện việc theo dõi dự thu/dự chi, thu/trả gốc, lãi, nhận/trả cổ tức, trái tức, nhận/chuyển tiền từ đối tác đảm bảo số liệu được ghi nhận đầy đủ, chính xác.
 • Thực hiện quá trình chuyển nhượng, lưu ký, nhận/chuyển, nhập/xuất kho giấy tờ có giá, phát hành giấy tờ có giá liên quan đến giao dịch đầu tư hoặc tài sản đảm bảo.
 • Thực hiện giấy tờ có giá lưu kho/lưu ký, đảm bảo các tài sản này được quản lý đầy đủ, an toàn.
 • Thực hiện các tài khoản treo trung gian liên quan, hồ sơ giao dịch, số liệu kế toán, các dòng tiền đi và về của giao dịch phát sinh.
 • Thực hiện việc quản lý và lưu giữ các hợp đồng giao dịch đang thực hiện và theo dõi đầy đủ việc thực hiện các hợp đồng này.
 • Nhận diện, đề xuất và triển khai các cơ chế kiểm soát rủi ro hoạt động, đảm bảo việc xử lý nghiệp vụ được tuân thủ đúng quy định của pháp luật và VIB.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương.
 • Ưu tiên co kinh nghiệm làm công việc hỗ trợ giao dịch thị trường tiền tệ/kinh doanh ngoại tệ/đầu tư.
 • Am hiểu về các nghiệp vụ của ngân hàng trong các lĩnh vực ngoại hối, thị trường tiền tệ, đầu tư, thanh toán, kế toán ngân hàng.
 • Am hiểu về các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của thanh toán, ngoại hối.
 • Trung thực, đáng tin cậy.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Tư duy nhanh nhẹn, logic; chịu áp lực công việc cao.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và ra quyết định.
 • Có kỹ năng hoạch định và triển khai công việc hiệu quả.
 • Sử dụng tốt Anh văn (nghe, nói, đọc viết).


Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng