Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

23/07/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Giao dịch Tín Dụng – HCM

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng

Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Giao dịch Tín Dụng – HCM

, chi tiết như sau:  

 

Khối / Ban Khối Dịch vụ Vận hành
Lĩnh vực Quản lý tín dụng
Địa điểm Hồ Chí Minh
Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian)
Thời hạn ứng tuyển 30/09/2019
Số lượng cần tuyển 5
Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ giao dịch tín dụng được phân công.

Trách nhiệm:

 • Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ thực hiện giao dịch, đảm bảo tuân thủ các điều kiện phê duyệt và các quy định về cấp tín dụng hiện hành của VIB.
 • Thực hiện việc soạn thảo các hợp đồng tín dụng/hợp đồng đảm bảo tiền vay/khế ước nhận nợ/hợp đồng bảo lãnh, chứng từ bảo lãnh sau khi hồ sơ được phê duyệt.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo.
 • Thực hiện việc đăng nhập và theo dõi khoản vay trên hệ thống theo quy định hiện hành của VIB.
 • Thực hiện việc giải ngân/thu nợ/cơ cấu nợ theo yêu cầu của ĐVKD và của cấp có thẩm quyền.
 • Thực hiện  việc xuất/nhập tài sản đảm bảo của khách hàng theo đúng quy định VIB.
 • Thực hiện công tác kiểm tra/đối chiếu dữ liệu về hồ sơ giao dịch, đảm bảo tính khớp đúng giữa số liệu kế toán và số liệu ghi nhận trên hệ thống, đảm bảo số liệu chính xác và nhất quán giữa các hệ thống với nhau.
 • Tư vấn cho các đơn vị kinh doanh hoàn thiện các hồ sơ giao dịch sau khi được phê duyệt và trước khi giải ngân.
 • Nhận diện và đánh giá các rủi ro hoạt động trong công tác hỗ trợ giao dịch tín dụng và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro.
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, luật.
 • Có tối thiểu 5-6 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3-4 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm về tín dụng hoặc hỗ trợ tín dụng.
 • Am hiểu sâu các nghiệp vụ tín dụng, và hỗ trợ tín dụng, thanh toán và kế toán ngân hàng.
 • Am hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng, tài trợ thương mại, đầu tư, ngoại hối.
 • Trung thực, đáng tin cậy.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có tư duy logic, có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
 • Có kỹ năng hoạch định và sắp xếp công việc theo kế hoạch.
 • Sử dụng tốt Anh văn (nghe, nói, đọc viết).


Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng